Gå til sidens indhold

Godstransport

Transport er en del af hverdagen for de allerfleste mennesker. Men hvor meget transporterer vi os egentlig? Hvor langt kører vi i bil og med tog, og hvor mange tager flyet? Hvor mange biler, busser og campingvogne findes der i Danmark? Transportstatistikkerne belyser også transporten af gods med skib, tog og lastbil.

Nyt

Seneste nyt om Godstransport

Øget transportarbejde i tredje kvartal

16. december 2022

Øget transportarbejde i tredje kvartal

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler steg 2 pct. i tredje kvartal 2022 sammenlignet med kvartalet før og endte på 3,7 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving.

Tabeller i Statistikbanken om 'Godstransport med lastbil'


Mindre stigning i passagertallet på jernbanen i 2021

31. august 2022

Mindre stigning i passagertallet på jernbanen i 2021

I 2021 steg antallet af passagerer på det danske jernbanenet til 211 mio., hvilket svarer til en stigning på 5,1 pct. i forhold til året før. På trods af stigningen, var antallet fortsat under niveauet før COVID-19.

Tabeller i Statistikbanken om 'Godstransport med tog'


Lavt passagertal på færger i 2021 trods fremgang

12. maj 2022

Lavt passagertal på færger i 2021 trods fremgang

Der var fremgang i antallet af færgepassagerer i 2021 med en vækst på 9 pct. til 33,5 mio. passagerer gennem havnene sammenlignet med 2020.

Tabeller i Statistikbanken om 'Godstransport med skib'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Nøgletal for transport

Danmarks Statistik udgiver i samarbejde med Transportministeriet Nøgletal for Transport.

Formålet med publikationen er at give en summarisk beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten gennem tabeller og figurer. Som hovedregel er referenceperioden de seneste tre år samt et år 10 år tilbage i tiden.

 

Nøgletal for transport 2011

Nøgletal for transport 2011Publikationen giver en kort beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten ved hjælp af overskuelige tabeller og figurer.

Nøgletal for transport 2011 består af tabeller og figurer samt et afsluttende tekstafsnit med definitioner, noter og kilder, der er anvendt til hver enkelt tabel.

 

Key figures for transport 2011

Key figures for transport 2011Publikationen giver en kort beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten ved hjælp af overskuelige tabeller og figurer.

Key Figures for Transport 2011 består af tabeller og figurer samt et afsluttende tekstafsnit med definitioner, noter og kilder, der er anvendt til hver enkelt tabel.

Kontakt

Peter Ottosen
Telefon: 39 17 30 25