Gå til sidens indhold

Godstransport

Transport er en del af hverdagen for de allerfleste mennesker. Men hvor meget transporterer vi os egentlig? Hvor langt kører vi i bil og med tog, og hvor mange tager flyet? Hvor mange biler, busser og campingvogne findes der i Danmark? Transportstatistikkerne belyser også transporten af gods med skib, tog og lastbil.

Nyt

Seneste nyt om Godstransport

Mindre fald i transportarbejdet efter et års vækst

16. september 2021

Mindre fald i transportarbejdet efter et års vækst

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler faldt 1 pct. i andet kvartal 2021 sammenlignet med kvartalet før og endte på 3,9 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving.

Tabeller i Statistikbanken om 'Godstransport med lastbil'


Styrtdyk i passagertallet på jernbanen i 2020

31. august 2021

Styrtdyk i passagertallet på jernbanen i 2020

I 2020 faldt antallet af passagerer på det danske jernbanenet til 201 mio., hvilket svarer til et fald på 30,7 pct. i forhold til året før. Det store fald i passagerer kom i kølvandet på COVID-19.

Tabeller i Statistikbanken om 'Godstransport med tog'


COVID-19 ramte passagertrafikken hårdt

12. maj 2021

COVID-19 ramte passagertrafikken hårdt

I 2020 var der et markant fald i antallet af færgepassagerer gennem de danske havne. Der var 30,9 mio. passagerer i havnene, hvilket var et fald på 29 pct. i forhold til 2019. hvor der var 43,8 mio. passagerer.

Tabeller i Statistikbanken om 'Godstransport med skib'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Nøgletal for transport

Danmarks Statistik udgiver i samarbejde med Transportministeriet Nøgletal for Transport.

Formålet med publikationen er at give en summarisk beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten gennem tabeller og figurer. Som hovedregel er referenceperioden de seneste tre år samt et år 10 år tilbage i tiden.

 

Nøgletal for transport 2011

Nøgletal for transport 2011Publikationen giver en kort beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten ved hjælp af overskuelige tabeller og figurer.

Nøgletal for transport 2011 består af tabeller og figurer samt et afsluttende tekstafsnit med definitioner, noter og kilder, der er anvendt til hver enkelt tabel.

 

Key figures for transport 2011

Key figures for transport 2011Publikationen giver en kort beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten ved hjælp af overskuelige tabeller og figurer.

Key Figures for Transport 2011 består af tabeller og figurer samt et afsluttende tekstafsnit med definitioner, noter og kilder, der er anvendt til hver enkelt tabel.