Gå til sidens indhold

Godstransport med lastbil

Godstransport med lastbil kaldes også vejgodstransport. I statistikkerne opgøres de transporterede godsmængder (i ton) og det udførte transportarbejde. Transportarbejde opgøres i tonkm, som er et udtryk for varepartiets vægt ganget med distancen (vejlængden). Der er statistik både for danske lastbiler og udenlandske lastbiler, fordelt efter hvor de kører.

Introduktion

Lastbilernes godstransport inddeles i national kørsel, altså internt i Danmark, og i international kørsel, der enten kan gå fra Danmark til udlandet (typisk i forbindelse med eksport) eller modsat fra udlandet til Danmark (import). Desuden findes tredjelandskørsel (kørsel mellem to andre lande end Danmark) og cabotage-kørsel (kørsel internt i et andet land end Danmark). Statistikken over udenlandske lastbilers godstransport er også fordelt på lastbilernes registrerings¬lande.

For lastbiler skelner man mellem vognmandskørsel og firmakørsel. Vognmandskørsel vil sige, at vognmanden er hyret af en kunde til at transportere et parti varer. Firmakørsel er når et firma transporterer sine egne varer eller råmaterialer.

De fleste af statistikkerne om godstransport med lastbil er kvartalsvise, men der er også nogle opgørelser der er årlige.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Firma

Virksomheder, foreninger mv. optaget i CVR. Et firma er som hovedregel lig med den juridiske enhed, dvs. A/S, ApS, enkeltmandsvirksomhed og interessentskab mv. I enkelte tilfælde er flere juridiske enheder, som tilsammen drives som én økonomisk enhed samlet til ét firma.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

Relateret indhold i Godstransport med lastbil

Kontakt

Peter Ottosen
Telefon: 39 17 30 25

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Publikation

23. april 2015

Publikation: Statistisk analyse af vejtransport 2014

Statistisk analyse af vejtransport 2014