Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik.
Annesofie Thorup Olesen
3917 3038

aft@dst.dk

Hent som PDF

Anbringelser af børn og unge

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Udsatte børn og unge. Se mere på statistikkens emneside Udsatte børn og unge - anbringelser.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Støtte til udsatte børn og unge.

Publikationer

Statistikken indgår pt ikke i andre publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

  • ANBAAR2: Anbragte børn og unge pr. 31. december efter foranstaltning, alder, køn og tid
  • ANBAAR8: Iværksatte anbringelser af børn og unge efter landsdel, foranstaltning, alder, køn og tid
  • ANBAAR9: Anbragte børn og unge pr. 31. december efter administrationskommune, alder og tid
  • ANBAAR14: Iværksatte anbringelser efter administrationskommune, alder og tid
  • ANBAAR10: Udslagsgivende årsager til iværksatte anbringelser efter landsdel, årsag til anbringelse, alder, køn og tid
  • ANBAAR17: Iværksatte anbringelser af børn og unge efter landsdel, anbringelsessted, alder, køn og tid
  • ANBAAR16: Anbragte børn og unge pr. 31. december efter landsdel, anbringelsessted, foranstaltning, alder, køn og tid
  • ANBAAR12: Anbragte børn og unge pr. 31. december efter administrationskommune, anbringelsessted og tid
  • ANBAAR15: Anbragte børn og unge pr. 31. december efter anbringelsessted, alder, køn og tid
  • ANBAAR13: Anbragte børn og unge pr. 31. december efter administrationskommune, foranstaltning og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens micro-data gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Af hensyn til diskretionering, samles og offentliggøres personer i aldersgrupper. Derudover offentliggøres detaljerede tabeller i statistikbanken kun på landsdele frem for kommuner.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.