Gå til sidens indhold

Flere tidligt forebyggende indsatser iværksat i 2022

Støtte til udsatte børn og unge 2022

Ændret 08. juni 2023 kl. 10:48

Der er desværre fundet fejl i to tal i første tabel. Tallene er rettet og markeret med rød.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I løbet af 2022 blev der iværksat 18.900 tidligt forebyggende indsatser. Det er en stigning på 14 pct. i forhold til 2021, hvor der blev iværksat 16.600. Forebyggende indsatser er sociale støtteforanstaltninger, som kommunen kan tilbyde børn eller familier, hvor barnets trivsel eller udvikling vurderes at være i fare. Tidlige forebyggende indsatser dækker over de indsatser, der gives uden forudgående børnefaglig undersøgelse og kan derfor hurtigere iværksættes. De forebyggende indsatser, der blev iværksat som følge af børnefaglige undersøgelser steg også, dog kun med 2 pct., fra 36.900 iværksættelser i 2021 til 37.700 iværksættelser i 2022.

Antallet af iværksatte forebyggende indsatser og anbringelser af børn og unge i løbet af åretKilde: www.statistikbanken.dk/isbu03 og anbaar8

Antallet af anbringelser ligger stabilt

Antallet af anbragte 0-22 årige ved udgangen af året er faldet fra 15.000 til 13.600 siden 2011 (anbaar2). Den udvikling følger befolkningstallet således, at 0,9 pct. af de 0-22 årige hvert år har været anbragt (bu43). Fra 2021 til 2022 steg antallet af anbragte pr. 31. december dog med 1,6 pct. Til sammenligning steg antallet af 0-17 årige, der underrettes om til kommunen, med 9 pct. (und2), og antallet af 0-22 årige, der modtager forebyggende indsats, steg med 5 pct. fra 2021 til 2022 (isbu02).

Flere piger modtager forebyggende indsatser, og flere piger anbringes

Siden 2011 har lidt flere drenge end piger modtaget en forebyggende indsats eller været anbragt. Men fra 2021 til 2022 er andelen af piger, der modtager forebyggende indsats, steget fra 46 til 48 pct. Ud af de 3.500 iværksatte anbringelser pr. år i 2021 og 2022, udgjorde pigerne 50 pct. begge år. Tidligere har pigerne højst udgjort 48 pct. af iværksatte anbringelser.

Igangværende forebyggende indsatser og anbringelser blandt 0-22 årige pr. 31. decemberKilde: www.statistikbanken.dk/isbu04 og anbaar2

Flere får konsulentbistand, færre får rådgivning om familieplanlægning

Forebyggende indsatser spænder over mange forskellige typer af indsatser lige fra økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til aflastningsophold - og længden af indsatserne varierer tilsvarende. Omkring en tredjedel af alle indsatser i et givent år er videreført fra året før, mens to tredjedele er nye indsatser. Antallet af de tidlige forebyggende indsatser, der har været i gang i løbet af året, er steget med 12 pct. fra 2021 til 2022, men stigningen er ikke jævnt fordelt på de forskellige slags indsatser. En af de største stigninger på 24 pct. fra 2021 til 2022 ses i indsatsen netværk- og samtalegrupper. Den hyppigste af de tidligt forebyggende indsatser er konsulentbistand, som er steget med 10 pct. fra 2021 til 2022. Derimod har der været et fald på 3 pct. fra 2021 til 2022 for indsatser, der har til formål at rådgive om familieplanlægning. Indsatser, der har til formål at bekæmpe ungdomskriminalitet, faldt med 8 pct. i 2022.

Udvalgte forebyggende indsatser, som har været i gang/aktive i løbet af året

 

2020

2021

2022

Udvikling fra
2021 til 2022

 

antal indsatser

pct.

Alle forebyggende indsatser som følge af en børnefaglig undersøgelse

74279

77151

79110

3

Heraf

 

 

 

 

Familiebehandling med samtykke (§52.3.3)

20869

22655

23387

3

Fast kontaktperson for barnets eller den unge med samtykke (§52.3.6)

12112

12570

13097

4

Behandling af barnets eller den unges problemer med samtykke (§52.3.3)

4809

5470

5862

7

Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren til udgifter i forbindelse
med støttende indsatser (§52.a.1.1)

6216

5788

5697

-2

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§52.3.2)

5260

5222

5096

-2

Alle tidligt forebyggende indsatser

21785

24239

27185

12

Heraf

 

 

 

 

Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser (§11.3.1)

13169

14072

15530

10

Netværks- eller samtalegrupper (§11.3.2)

988

1204

1496

24

Rådgivning om familieplanlægning (§11.3.3)

1347

1130

1092

-3

Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller ung persons eller
familiens vanskeligheder (§11.3.4)

2642

2787

3132

12

Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med
adfærdsvanskeligheder samt deres familier (§11.7)

1972

3301

3996

21

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

671

1079

990

-8

Anm.: Der er 26 forskellige forebyggende indsatser, som kræver en børnefaglig undersøgelse, 9 slags tidligt forebyggende indsatser og 12 forskellige indsatser til bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som indsamles af Danmarks Statistik.
Kilde: www.statistikbanken.dk/isbu01

Nyt fra Danmarks Statistik

8. juni 2023 - Nr. 200

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra landets kommuner om børn og unge mellem 0-22 år, der fik sociale støtteforanstaltninger pr. 31. december.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation