Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik.
Annesofie Thorup Olesen
3917 3038

aft@dst.dk

Hent som PDF

Anbringelser af børn og unge

Statistikken dækker alle anbringelser af børn og unge. Der kan være enkelte observationer, hvor der mangler alder og køn.

Samlet præcision

Danmarks Statistik gør en del for at vejlede og rådgive kommunerne om korrekt indberetning. På området er en bekendtgørelse om dataindberetninger, som skal sikre ensartet indberetning.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Kun godkendte data fra kommunerne offentliggøres. Kommunerne godkender på summeret niveau. Det er dog ikke alle variable, der indgår i godkendelsesprocessen. Der kan derfor være usikkerhed om mere detaljeret niveau samt årsager til anbringelse, hjemsendelse og ændringer og hvor barnet/den unge flytter hen efter endt anbringelse.

København er overgået til nyt indberetningssystem i 2020. I den forbindelse er der mangelfulde data for iværksættelser for 2019 omkring samtykke og udslagsgivende årsager.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Alle 98 kommuner har modtaget en valideringsrapport med hovedtal. Ved efterfølgende dialog og udredning har en række kommuner modtaget yderligere oplysninger. Kommunerne vurderer selv kvaliteten og godkender de indberettede data.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Revisioner for forgangne år foretages ved opgørelse af et nyt statistikår. Da registeret er forløbsregister, kan der være revisioner flere år tilbage. Indberettere kan dagligt foretage rettelser til allerede indberettede data eller tilføjelser af nye oplysninger, og disse ændringer vil blive medtaget ved næste statistikopgørelse. Der forventes relativt få revisioner for år der ligger mere end et par år tilbage i tid. Ved offentliggørelse i Statistikbanken revideres tal tilbage til 2011.