Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik.
Annesofie Thorup Olesen
3917 3038

aft@dst.dk

Hent som PDF

Anbringelser af børn og unge

Statistikken er relevant for borgere, myndigheder på kommunalt og statsligt niveau og organisationer, som grundlag for viden om anbringelser af børn og unge. Årligt bliver statistikken og udvikling i metode osv. præsenteret på Danmarks Statistiks brugerudvalg.

Brugerbehov

Statistikken anvendes af kommuner, regioner, ministerier, medier og forskere i forbindelse med offentlig planlægning og administration, forskning, offentlig debat og uddannelsesmæssige formål.

Brugertilfredshed

Brugerønsker vil blive behandlet i Danmarks Statistiks Brugerudvalg for Velfærdfærdsstatistik hhv. Brugerudvalg for Kommuner og Regioner.

Fuldstændighed af data

Før statistikken offentliggøres, skal kommunerne godkende data. Alle kommuner har godkendt data i årene 2011-2020.

Indberetning ang. efterværn i Lejre kommune var ufuldstændige i 2016-2020. I hvilket omfang vides ikke præcist.