Gå til sidens indhold

Stofmisbrug

Beskrivelse

Den sociale stofmisbrugsstatistik er baseret på registret om Ventetider i BehandlingsGarantien for Stofmisbrugere (VBGS), som er ét af fire registre i Stofmisbrugsdatabasen (SMDB).

SMDB er en indberetningsløsning for myndigheder (kommuner) og behandlingstilbud, der yder hjælp efter Serviceloven §101 eller Sundhedsloven §142.

I SMDB er der omkring 175 variable, hvoraf nogle går igen i flere af de registre databasen omfatter. Danmarks Statistik overtog 1. januar 2017 driftsansvaret for SMDB fra Socialstyrelsen efter beslutning fra Børne- og Socialministeriet i efteråret 2016.

Offentliggørelse af data fra SMDB er til og med statistikåret 2014 (i en kort periode også for 2015) sket i Socialstyrelsens databanker. I december 2017 offentliggjorde Danmarks Statistik for første gang statistikken for årene 2015-2016 i statistikbanken. Offentliggørelsen omfatter alene kommuner, som for det pågældende år har godkendt deres egne data.

I grunddata i DST Forskningsservice og data til Ministerieordningen indgår også data, som ikke er godkendt. Der foreligger en liste med en markering af årstal og kommuner med en markering af, hvorvidt data er godkendte (og publicerede) eller ej.

Der findes ingen delopgaver under Stofmisbrug

Variable