Gå til sidens indhold

PERSONPSYKISKFUNKTIONSNEDSAETT

Langt navn

Psykisk Funktionsnedsættelse

Generel Beskrivelse

Variabel som angiver svar fra borgeren i stofmisbrugsbehandling på, hvorvidt vedkommende har en diagnosticeret psykiatrisk lidelse i tilknytning til stofmisbruget. Værdisæt: Ja Nej Uoplyst

Detaljeret beskrivelse

PERSONPSYKISKFUNKTIONSNEDSAETT har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel