Gå til sidens indhold

INDSKRIVNINGKOMMUNEKODE

Langt navn

INDSKRIVNINGKOMMUNEKODE

Generel Beskrivelse

Angiver hvilken kommune, der er borgerens opholdskommune, dvs. handlekommune efter lov om social service, som er den kommune, der har visiteret til stofmisbrugsbehandlingen.

Reglerne om opholdskommune er nærmere beskrevet kapitel 33 i vejledningen til retssikkerhedsloven.

I tvivlsspørgsmål er der flere faktorer, der afgør det. For hjemløse er det fx det sted, hvor borgeren faktisk opholder sig og har mest lyst til at opholde sig, vigtigere end en evt. folkeregisteradresse. En kommune ophører ikke med at være opholdskommune for en borger, hvis borgeren midlertidigt opholder sig i en anden kommune, fx i forbindelse med ferie, indlæggelse, strafafsoning eller midlertidige ophold som led i en social indsats, fx døgntilbud.

Detaljeret beskrivelse

INDSKRIVNINGKOMMUNEKODE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel