Gå til sidens indhold

PERSONAKTUELTHOVEDSTOFKODE

Langt navn

Aktuelt Hovedstof

Generel Beskrivelse

Der vælges det hovedstof (primær), som borgeren har indtaget de seneste 30 dage inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandlingen.

Værdisæt: Metadon (Illegal) Heroin (Illegal) Andre opiater Buprenorphin (Illegal) Benzodiazepiner (Illegal) Amfetamin Kokain Ecstacy og lign. Hallucinogener Hash/cannabis Opløsningsmodler (inhalanter) Andre stoffer

Detaljeret beskrivelse

Værdisæt til variablen (og øvrige variable) i Stofmisbrugsdatabasen forefindes på Oplysningssiden for SMDB. www.dst.dk/smdb Vælg overskriften "Leverandører". Tryk på link: "Skemaoversigter og kodelister". En excelfil kommer frem, hvor det tredje faneblad: "Kodelister" indeholder værdisæt for variable.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel