Gå til sidens indhold

HENVISNINGPAAOPFORDRINGAFKODE

Langt navn

Henvisning På Opfordring Af

Generel Beskrivelse

Der angives af hvem man er blevet opfordret til at søge stofmisbrugsbehandling.

Værdisæt: Selvhenvender (borgeren har på eget initiativ valgt at gå i behandling) Skadestue/hospital Psykiatrisk hospital Praktiserende læge Kriminalforsorgen Domstol/prøveløsladelse/politi Alkoholbehandlingshjem Stofmisbrugstilbud Familieambulatorium Krisecenter Familie Venner Arbejdsgiver Skole/uddannelsessted $ 110 Boform 17 (Anden kommunal forvaltning, fx jobcetret) Andet Uoplyst

Detaljeret beskrivelse

HENVISNINGPAAOPFORDRINGAFKODE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel