Gå til sidens indhold

KONTAKTFORLOEBID

Langt navn

KONTAKTFORLOEBID

Generel Beskrivelse

Variabel med id for kontaktforløb (fra anmodning om behandling for stofmisbrug).

En person kan ikke have flere kontaktforløb i samme kommune på samme tidspunkt. Der er dermed kun et forløb der vil være uafsluttet/aktivt i Stofmisbrugsdatabasen på et givet tidspunkt.

Der gøres dog opmærksom på at ved borgere, der flytter kommune, kan der gå noget tid før den tidligere kommune får afsluttet kontaktforløbet for borgeren, derfor kan der ved opgørelse af kontaktforløb godt være flere forløb for samme borger i forskellige kommuner. For de tidligere års data kan der være mere usikkerhed, idet den automatiske validering, der er med til at sikre at flere forløb ikke forekommer, først blev forbedret i forbindelse med sammenlægningen af 4 enkelt registre til Stofmisbrugsdatabasen (SMDB).

Et kontaktforløb indledes ved anmodningsdato og afsluttes ved dato for afsluttet behandling. Kontaktforløbet kan være iværksat til et behandlingsforløb, men det er ikke nødvendigvis tilfældet. Igangværende kontaktforløb har ingen slutdato (BehandlingAfsluttetDato).

Detaljeret beskrivelse

Et kontaktforløb starter når en person har anmodet myndigheden om behandling. Kontaktforløbet kan efter indledende samtaler blive iværksat til et behandlingsforløb, men det er ikke altid tilfældet. (Et behandlingsforløb starter når en person, der har anmodet myndigheden om behandling, får iværksat behandlingen af myndigheden).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel