Gå til sidens indhold

BEHANDLINGSTRAFALTERNATIVKODE

Langt navn

BEHANDLINGSTRAFALTERNATIVKODE

Generel Beskrivelse

Hvis borgeren er anbragt i behandling efter straffuldbyrdelseslovens § 78, vælges ja.

Værdisæt: Ja Nej Uoplyst

Detaljeret beskrivelse

Straffuldbyrdelsesloven § 78: Justitsministeren eller den, der bemyndiges dertil, kan bestemme, at den dømte midlertidigt eller for hele eller resten af straffetiden anbringes på hospital, i familiepleje, i egnet hjem eller institution, når

1)den dømte har behov for særlig behandling eller pleje, som i væsentlig grad kan tilgodeses i den pågældende institution m.v.,

2)der på grund af den dømtes alder, helbredstilstand eller andre særlige omstændigheder er særlige grunde til ikke at anbringe eller beholde den dømte i fængsel eller arresthus og

3)afgørende hensyn til retshåndhævelsen ikke taler imod anbringelse uden for fængsel og arresthus.

Jf. https://danskelove.dk/straffuldbyrdelsesloven/78

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel