Gå til sidens indhold

KONTAKTFORLOEBSTARTDATO

Langt navn

Startdato af kontaktforløb

Generel Beskrivelse

Startdato for kontaktforløb for person i stofmisbrugsbehandling. Denne dato er som udgangspunkt identisk med anmodningsdato, hvor en borger henvender sig til myndighed og anmoder om behandling for sit stofmisbrug.

Et kontaktforløb indledes ved anmodningsdato og afsluttes ved dato for afsluttet behandling. Kontaktforløbet kan være iværksat til et behandlingsforløb, men det er ikke nødvendigvis tilfældet. Igangværende kontaktforløb har ingen slutdato (BehandlingAfsluttetDato).

Hvis en borger har afsluttet et behandlingsforløb og vender tilbage og anmoder om at komme i behandling igen, og dette sker med op til 10 dage mellem afslutning og ny anmodning, da sammenlægges de to forløb til et samlet kontaktforløb. Oprindelig Anmodningsdato bevares på forløbet.

Detaljeret beskrivelse

KONTAKTFORLOEBSTARTDATO er den dato et kontaktforløb starter, dvs. når en person har anmodet myndigheden om behandling. Kontaktforløbet kan efter indledende samtaler blive iværksat til et behandlingsforløb, men det er ikke altid tilfældet.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel