Gå til sidens indhold

PERSONBEHANDLINGFRITVALGINDIKA

Langt navn

PersonBehandlingFritValgIndikator

Generel Beskrivelse

Det oplyses, om borgeren bliver henvist til behandling på et tilbud, som borgeren selv har bedt om at blive behandlet på, og som er et andet, end det tilbud som den kommunale myndighed har visiteret til. Retten til at vælge behandlingstilbud gælder for alle visiterede borgere over 18 år.

Borgeren har ret til at vælge mellem offentlige behandlingstilbud og private behandlingstilbud, der er godkendt efter § 14, stk. 2 i lov om social service. Det konkrete valg skal have tilsvarende karakter som det, den kommunale myndighed har visiteret til. Dvs. der er eksempelvis ikke frit valg mellem døgn- og dagbehandling.

Detaljeret beskrivelse

PERSONBEHANDLINGFRITVALGINDIKA har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel