Gå til sidens indhold

Lønstatistik

Beskrivelse

Statistikenheden er det enkelte ansættelsesforhold defineret som en ansættelse på et bestemt arbejdssted, med en bestemt arbejdsfunktion. Ved skift af arbejdsgiver, arbejdssted eller arbejdsfunktion etableres et nyt ansættelsesforhold.

Der findes forskelligartede ansættelsesformer og -vilkår for lønmodtagerne. Nogle personer får løn under ferie og på skæve helligdage. Andre opsparer feriepenge eller SH-opsparing (søgnehelligdage). Nogle personer får løn under sygdom, mens andre får udbetalt sygedagpenge. Nogle personer får beregnet deres løn på grundlag af antal arbejdede timer, mens andre har en fast månedsløn osv. For at skabe sammenlignelighed mellem lønninger - uanset ansættelsesform og ansættelsesvilkår - er der defineret nogle lønstatistiske begreber, der sikrer en sådan sammenlignelighed.

Der findes ingen delopgaver under Lønstatistik

Variable