Gå til sidens indhold

Personers tilknytning til arbejdsmarkedet set over hele året (AKM)

Beskrivelse

Arbejdsklassifikationsmodulet (AKM) er en model, som på baggrund af en række oplysninger om personlig indkomst, uddannelsesoplysninger, arbejdsstedsbranche, a-kasseoplysninger og indberetninger fra private virksomheder, tildeler beskæftigede personer en hovedaktivitetsstatus (BESKST), socioøkonomisk status (SOCIO) og en arbejdsfunktion for erhvervsaktive (DISCO). Bemærk at AKM i modsætning til RAS er en årsopgørelse. Koderne sættes med udgangspunkt i personens primære indkomstkilde i året.


Samtidig med revisionen af personindkomstregisteret er der foretaget revision af arbejdsklassifikationsmodulet. De væsentligste ændringer er, at en studerende, som også har lønarbejde, skal arbejde mindst 950 timer i året for at blive klassificeret som lønmodtager. Endvidere klassificeres en person som selvstændig, hvis overskud af selvstændig virksomhed tillagt kapitalindkomster i virksomheden og fratrukket virksomhedens renteudgifter er hovedindkomsten.


I den tidligere SOCIO-klassifikation anvendtes overskud af selvstændig virksomhed før kapitalindkomster og renteudgifter. Hovedfagsklassifikationen (DISCO-kode) og branchekode for væsentligste erhvervsaktivitet er baseret på den reviderede socioøkonomiske klassifikation. De nye variable er ført tilbage til begyndelsen af 1990'erne. I forbindelse med revisionen ophører de variable der er blevet erstattet af de nye opgørelser. Det sker fra og med 2014.Bilag

Variable

BESKST Beskæftigelsesstatus 1980 til 2001 (Indkomst/AKM)
BESKST02 Beskæftigelsesstatus fra 2002 (Indkomst/AKM)
BESKST13 Kode for personens væsentligste indkomstkilde (INDKOMST/AKM)
BRANCHE_77 Dansk branchekode 1977 til 1993 (AKM)
DISCO_ALLE_INDK_13 Fagklassifikation for beskæftigelsesforhold, fra 1991 TIL 2009 (AKM)
DISCO08_ALLE_INDK Fagklassifikation for beskæftigelsesforhold, fra 2010 (AKM)
DISCO08_ALLE_INDK_13 Fagkode for væsentligste beskæftigelse i året- fra 2010 (AKM)
DISCOALLE_INDK Fagklassifikation for beskæftigelsesforhold, fra 1991 TIL 2009 (AKM)
DISCOTYP Kilde til lønmodtager DISCO-koden (AKM)
NACE Branche for væsentligste beskæftigelse, fra 1992 til 2007 (AKM)
NACE_13 Branche for væsentligste beskæftigelse, fra 1993 til 2007 (AKM)
NACE_DB07 Branche for væsentligste beskæftigelse, fra 2008-2013 (AKM)
NACE_DB07_13 Branche for væsentligste beskæftigelse, fra 2007(AKM)
NYSTGR Stillingsgruppering 1980 til 1995 (AKM)
SOCIO Socioøkonomisk klassifikation fra 1994 til 2001 (AKM)
SOCIO02 Socioøkonomisk klassifikation fra 2002 (AKM)
SOCIO13 Socioøkonomisk klassifikation version 2013 (AKM)