Gå til sidens indhold

DISCOTYP

Navn

DISCOTYP

Beskrivende navn

Kilde til lønmodtager DISCO-koden (AKM)

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1991
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

DISCOTYP angiver, hvilket kilderegister der er brugt til fastlæggelse af en DISCO-kode for lønmodtagere. Se variablen DISCOALLE_INDK/ _08 (fagklassifikationskode).

Teknisk afgrænses lønmodtagere på følgende måde:
Variablene for beskæftigelsesstatus, BESKST(frem til 2001) og BESKST02(fra 2002), antager værdier større end to.Detaljeret beskrivelse

Fra år 2000 udgår stillingsoplysninger som kilde til imputering af DISCO-koder. Dermed stiger antallet af personer, som får tildelt DISCO-kode ud fra deres medlemskab af a-kasse.
Fra 2003 er en række a-kasser slået sammen, og de kan derfor ikke bruges til imputering af DISCO-koder. Det giver et kraftigt fald i antal personer, som får tildelt DISCO-koden ud fra medlemskab af a-kasse.

Fra 2014 er der rettet op på inddata virksomhedsidentifikation) Det bevirker at en række personer får DISCO sat fra kommunal fil fra Lønstatistikken i stedet for fra e-indkomst ca. 175.000 (stigning i discotype 2 og fald i discotype 10).

I 2014 mangler der en del DISCO-koder på det private område( manglende oplysning eller for dårlig kvalitet) ca. 100.000- Heraf er ca. 30.000 imputeret ved hjælp af oplysning om medlemsskab af a-kasse, andre 10.000 er imputeret ud fra oplysning om uddannelse og branchekode.Variablens udfaldsrum:
1: Kilden er fra en statslig ansættelse
2: Kilden er fra en kommunal ansættelse
3: Koden er imputeret ud fra den a-kasse, personen er medlem af (fra 2003 er en række a-kasser slået sammen og kan ikke bruges til at imputere)
4: Kilden er ansættelse i en privat virksomhed med mindst 10 ansatte
5: Koden er sat ud fra stillingsoplysninger i det centrale personregister (udgår fra og med 2000)
6: Hvis oplysninger mangler, og personen har samme arbejdssted som foregående år, så vælges foregående års eventuelle kode (fra 2004-)
7: Koden er sat ud fra personens uddannelse (fra 2011 og branchekode)
8: Koden sættes ud fra a-kasse, branchekode (udgår fra og med 2003)
9: Kode sat ud fra arbejdsstedets branche og personens højeste fuldførte uddannelse
10: Kilden til koden er Danmarks Statistiks e-indkomstregister (DISCO koder fra indberetninger til Danmarks Statistiks lønstatistik (DISCOTYP=1,2 eller 4))

Kvaliteten af DISCOALLE_INDK/ _08 koden kan variere med kilden. Kvaliteten af DISCOALLE_INDK/ _08 er generelt bedst, når DISCOTYP er 1, 2, 4 eller 10, idet resten af koderne er udtryk for, at DISCO-koden er sat ved imputering.Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Skattepligtige personer hele året

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice, omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år.

Værdisæt

D460202.TXT_AKM_DISCOTYP - Kilde til lønmodtager DISCO-koden (AKM)
Kode tekst Fra dato Til dato
0 Uoplyst 01-01-1991
1 Stat 01-01-1991
10 Danmarks Statistiks e-indkomstregister 01-01-2009
2 Kommune 01-01-1991
3 A-kasse 01-01-1991
4 Privat virksomhed, mindst 10 ansatte 01-01-1991
5 CPR ( 1991-1999) 01-01-1991 31-12-1999
6 Foregående år , samme arbejdsgiver og arbejdssted (2004-) 01-01-2004
7 Uddannelse igangværende 01-01-1991
8 A-kasse og branchekode 01-01-1991 31-12-2003
9 Uddannelse afsluttet + branche 01-01-1991