Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Forbruger­priser

Statistikkerne om forbrugerpriser beskriver en række aspekter omkring forbrugerpriser i Danmark og Europa. Forbrugerprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug i Danmark, mens det beslægtede Nettoprisindekset belyser samme prisudvikling, men friholdt for ændringer i afgifter og tilskud. Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgør udviklingen i danske forbrugerpriser således, at den kan sammenlignes med udviklingen i andre europæiske landes forbrugerpriser. Endelig sammenligner statistikken om købekraftpariteter relative pris- og mængdeniveauer på tværs af forskellige europæiske lande.

Nyt

Seneste nyt om Forbrugerpriser

Forbrugerpriserne stiger lidt

11. november 2019

Graf

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,6 pct. i oktober i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er større end i september, hvor den årlige stigning var 0,5 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Forbrugerprisindeks'


Inflationen falder i Danmark og EU

21. oktober 2019

Graf

Inflationen i Danmark faldt fra 0,5 pct. i august til 0,4 pct. i september. I samme periode faldt inflationen i EU fra 1,4 pct. til 1,2 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Forbrugerprisindeks'


Danske fødevarepriser topper i EU

25. juni 2019

Graf

Med et prisniveau på 30 pct. over EU-gennemsnittet har Danmark fortsat de højeste fødevarepriser i EU. Derefter kommer Luxembourg og Østrig, som begge ligger 27 pct. over EU-gennemsnittet.

Tabeller i Statistikbanken om 'EU pris- og mængdesammenligning'


Danmark har det højeste prisniveau i EU

19. december 2018

Graf

Med et prisniveau på 39 pct. over EU-28-gennemsnittet havde Danmark langt de højeste forbrugerpriser i EU i 2017. Kun EFTA-landene Island, Schweiz og Norge havde højere priser med 66, 60 og 50 pct. over EU-gennemsnittet.

Tabeller i Statistikbanken om 'EU pris- og mængdesammenligning'


Dansk forbrug er på vesteuropæisk niveau

19. december 2018

Graf

Det faktiske individuelle forbrug pr. indbygger i Danmark i 2017 lå 14 pct. over gennemsnittet for EU-28-landene. Danmark lå på samme niveau som en række andre vesteuropæiske lande, men lavere end vores naboland Tyskland.

Tabeller i Statistikbanken om 'EU pris- og mængdesammenligning'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Hvor meget dyrere er det at leve i Grønland end i Danmark?

Forbrugerpriserne er højere i Grønland end i Danmark. Men hvor dyrt er det egentligt at leve i Grønland i forhold til Danmark? Og i forhold til resten af Norden?

Med udgangspunkt i undersøgelser af prisniveauerne foretaget i juli 2016 sammenlignes forbrugerprisniveauet i de to lande. Desuden ser denne analyse nærmere på forskelle i forbrugsmønstrene mellem de to landes indbyggere, som for nogle grupper af varer og tjenester er ret store.

Læs mere

Seniorer har haft de højeste prisstigninger

Inflationen måles ofte ved forbrugerprisindekset, som angiver prisudviklingen for en gennemsnitlig forbruger i Danmark. Den oplevede inflation kan imidlertid være væsentlig anderledes for den enkelte, da vores forbrugsmønstre er ret forskellige og fx varierer gennem livet.

Læs mere

Hvorfor er den danske inflation forskellig fra euroområdets?

På grund af den danske fastkurspolitik overfor euroen, er det forventeligt, at inflationen i Danmark på det lange sigt følger inflationen i euroområdet. De senere år har der imidlertid været væsentlige afvigelser mellem den danske inflation og euroområdets.

Læs mere

Bag tallene

Over ti år er prisen på seniorers forbrug steget fem procentpoint mere end studerendes (Rettet)

fem procentpoint mere end studerendes (Rettet)'>

Forbrugerpriserne er steget med 12 pct. over de seneste ti år. Forbrugerprisstigningerne opleves dog forskelligt afhængigt af, hvilke befolkningsgrupper man ser på.

fem procentpoint mere end studerendes (Rettet)' href='/da/Statistik/bagtal/2019/2019-07-02-Seniorers-forbrug-steg-mere-end-studerendes'>Læs mere

Lejligheder er nu billigere end før finanskrisen, når der justeres for prisudvikling

Priserne på både enfamiliehuse og ejerlejligheder er efter flere års stigning stagneret i 2018, og justeret for den generelle prisudvikling ligger priserne på både enfamiliehuse og ejerlejligheder nu under niveauet inden finanskrisen.

Læs mere

I forhold til privatforbruget er tobak relativt billigere i Danmark end i EU generelt

Når man sammenligner niveauet for tobakspriser med niveauet for privatforbruget på tværs af EU, er tobakken relativt billigere i Danmark end i EU generelt. I forhold til vores nabolande er dette også sandt. Uanset indkomstgruppe bruger danskerne markant færre penge på tobak end for 20 år siden.

Læs mere

Biografturen bliver dyrere år efter år

Mens gennemsnitsprisen på en biografbillet bliver stadigt højere, har antallet af solgte billetter pr. dansker ligget nogenlunde stabilt siden begyndelsen af 00’erne. Flest billetter bliver solgt i København og Omegn, mens der er knap så mange, der går i biografen i det øvrige Sjælland.

Læs mere

Første Verdenskrig betød stigende priser og rationeringer på brød og kød

I løbet af Første Verdenskrig steg priserne i Danmark til mere end det dobbelte. Samtidig blev både brød, sukker, smør og kød rationeret. Lønningerne steg dog endnu mere i samme periode.

Læs mere

Lær at bruge modellen ADAM

Kursus - ADAM

Kursusoversigt

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Prisindeks