Gå til sidens indhold

BNP

Bruttonationalproduktet (BNP) for 2022 er 2.791.644.000.000 kr.
BNP er værdien af landets årlige produktion, det vil sige alt det, der skabes på de danske arbejdspladser.

BNP forklaret


Hvad er BNP?

Hvis du har et arbejde, skaber du næsten med garanti noget, der øger bruttonationalproduktet (BNP). Når fx bageren bager et brød, eller en fabrik laver en vindmølle, har brødet og vindmøllen en værdi, som kan måles i kroner. Sådan er det også med mindre håndgribelige ting (kaldet tjenester) som pasning af børn i vuggestuen eller et restaurantbesøg. Værdien af alt det, der skabes på de danske arbejdspladser lægges sammen til det tal, vi kalder BNP. BNP udregnes for de fleste lande i verden. Formålet er at skabe overblik over landenes økonomiske velstand. Danmarks Statistik beregner BNP for Danmark for hvert kvartal og hvert år og følger internationale regler vedtaget i FN og EU.

Find flere tal i Statistikbanken

BNP temaside

Hvad kan du bruge BNP til?

Når det går godt for økonomien sælger bageren flere brød, restauranten har flere besøgende, og der skabes generelt mere værdi på de danske arbejdspladser. Det får BNP til at vokse. Du kan altså bruge BNP til at få en fornemmelse af, hvordan det går med økonomien. For hvis færre mennesker køber bagerens brød, bager han heller ikke så mange, og det får BNP til at falde. Når BNP stiger mere end normalt, kaldes det for en højkonjunktur, og når det stiger mindre end normalt, er der tale om en lavkonjunktur. Et eksempel på, hvordan en højkonjunktur kan påvirke dig, kan være, at der er flere ledige jobs at søge. Bageren skal måske have en medhjælper for at kunne lave nok brød. Under en lavkonjunktur vil arbejdsløsheden ofte stige.

BNP temaside

Hvordan kan BNP måles?

Vi kan måle BNP, fordi Danmarks Statistik indhenter oplysninger fra bageren, restauranten, kommunen og alle andre danske arbejdspladser om fx hvor mange penge bageren har solgt for, eller hvor mange tjenere restauranten har betalt løn til. De informationer samt en masse andre bruger Danmarks Statistik til at udregne BNP og til at lave det, der kaldes nationalregnskabet. Nationalregnskabet giver et sammenhængende helhedsbillede af landets økonomi og indeholder mange andre spændende informationer end bare BNP.

BNP temaside

Hvorfor kommer der flere versioner af BNP?

Danmarks Statistik laver flere versioner af BNP for samme periode – fx for et givent år. Det skyldes blandt andet, at nogle oplysninger for perioden tager lang tid at få frem. Fx ved vi ret hurtigt, hvor meget løn bageren med butik i Danmark har udbetalt til sine medarbejdere. Modsat kan det tage lang tid at få oplysninger om, hvor meget en dansk fabrik, der laver brød i flere lande, tjener.

Den første version af BNP kommer 45 dage efter perioden og der går næsten tre år, før Danmarks Statistik har så mange oplysninger fra arbejdspladserne, at den endelige version ligger færdig. De forskellige versioner bliver mere og mere præcise, jo flere oplysninger, vi får. Du kan se et eksempel på, hvordan BNP kan ændre sig fra version til version i nedenstående figur.

Forskellige opgørelser af BNP-vækst for året 2015

Forskellige opgørelser af BNP-vækst for året 2015

Hvad måler BNP ikke?

Ikke alt, der betyder noget for dig, afspejler sig i BNP. Når du fx bager et brød hjemme hos dig selv indgår værdien af dit bagearbejde ikke i BNP. Men hvis din familie købte brødet hos en bager, havde værdien af bagerens arbejde talt med i BNP. Det tæller heller ikke med, hvis du passer dine børn, så de ikke skal i vuggestue.

Størrelsen af BNP siger ikke nødvendigvis noget om, hvor rig du og din omgangskreds er, for BNP forholder sig ikke til, hvordan et lands rigdom fordeler sig i befolkningen. Og selvom fx din sundhed, tryghed fra kriminalitet, og hvordan det går med miljøet, kan være vigtigt for dig, så siger BNP heller ikke noget om de forhold.

Kontakt

Timmi Rølle Graversen
Telefon: 39 17 38 65

Læs mere om nationalregnskab på emnesiden

Årligt nationalregnskab

BNP revisioner - hvad kan der gøres?

Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov

Tidligere Rigsstatistiker Jørgen Elmeskovs klumme om BNP-revisioner

Klumme

Faktaark om dansk økonomi

Faktaark om dansk økonomi

Her finder du relevant faktaark om dansk økonomi

Faktaark om dansk økonomi