Gå til sidens indhold

Stofmisbrug

Denne statistik handler om den sociale stofmisbrugsbehandling, som kommuner og behandlingstilbud yder, og den er baseret på data fra Stofmisbrugsdatabasens Register over ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere (VBGS).

Introduktion

Statistikken omhandler de sociale stofmisbrugsbehandlingstilbud, som kommuner bevilger på anmodning fra stofmisbrugere efter Serviceloven §101. Statistikken omfatter ikke de dele af stofmisbrugsbehandling, som alene er bevilget efter Sundhedsloven §142.

Statistikken indeholder oplysninger om:

  • Anmodninger om og iværksættelser af behandling
  • Status ved afsluttet behandling
  • Hvorvidt behandlingsgarantien er overholdt.

Behandlingsgarantien for social stofmisbrugsbehandling er 14 dage fra anmodning til iværksættelse. VBGS-registret fra Børne- og Socialministeriet er en del af Stofmisbrugsdatabasen (SMDB), som er en samlet indberetningsløsning for fire registre. De tre øvrige registre i SMDB er registeret over stofmisbrugere i behandling (SIB), Kvalitet i den lægelige stofbehandling mv. (KvalHep) og Dansk Registrerings- og Informationssystem (DanRis), som hhv. Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Center for Rusmiddelforskning er ansvarlige for.

Dokumentation

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Stofmisbrug