Gå til sidens indhold

Stofmisbrugsbehandling

Statistikkens formål er at belyse den stofmisbrugsbehandling i Danmark, som kommunerne bevilger til borgere efter Servicelovens § 101. Statistikken anvendes til at redegøre for omfanget af stofmisbrugsbehandling, typer af tilbud, samt til at overvåge overholdelse af behandlingsgarantien på 14 dage. Statistikken er udarbejdet siden 2015 og er sammenlignelig i hele perioden. Der er dog sket betydelige forbedringer af datakvaliteten i 2017 og 2019.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af kommunernes stofmisbrugsbehandling opgjort i antal aktiviteter (anmodning, iværksættelse, afslutning), forløb og personer. Statistikken opdeles på kommuner, køn og aldersgrupper.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles løbende fra kommuner og stofmisbrugsbehandlingssteder. Data gennemgår en omfattende datavalideringsproces, hvor der sendes tilbagemeldingstabeller til kommunerne for validering og godkendelse. Efter valideringen gennemføres nogle processer, fx fjernelse af personer med invalide personnumre og afslutning af forløb, hvis personen er død. Til opgørelse af kontaktforløb sammenlægges to eller flere anmodninger for samme person, hvis der er ti eller færre dage mellem afslutning af første forløb og start på næste forløb.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for borgere, myndigheder på kommunalt og statsligt niveau og organisationer, som grundlag for viden om aktiviteter med social stofmisbrugsbehandling, en viden, der kan bruges til at vurdere eventuelle nye tiltag i Stofmisbrugsbehandlingen. Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på andre statistikområder i Danmarks Statistik, fx mængdeindikatorer til nationalregnskabs fastprisberegninger af ikke-markedsmæssige tjenester på dette område

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikkens samlede præcision er under løbende forbedring. Der er ikke fuld dækning for alle kommuner, og der kan være nogen usikkerhed begrundet i varierende registreringspraksis. I forbindelse med kvalitetsarbejde forventes revisioner. Desuden vil en højere dækning også give revisioner tilbage i tid.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres normalt seks måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken i nuværende form er udarbejdet for 2015-2021 og er sammenlignelig i hele perioden. Der er ingen fælleseuropæiske retningslinjer for statistik om social stofmisbrugsbehandling. Der er europæisk sammenlignelige statistikker, hvor data for Danmark leveres af Sundhedsdatastyrelsen. Sundhedsfaglig stofmisbrugsbehandling indsamles i Stofmisbrugsdatabasen til registrene SIB (Stofmisbrugere i Behandling) og KVALHEP (Kvalitetssikring af stofmisbrugsbehandling og forebyggelse af hepatitis C). Sundhedsstyrelsen udgiver årligt "Narkotikasituationen i Danmark", hvor data fra SIB indgår

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Stofmisbrug. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed