Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Else-Marie Rasmussen
39 17 33 62

emr@dst.dk

Hent som PDF

Stofmisbrugsbehandling

Statistikken i nuværende form er udarbejdet for 2015-2022 og er sammenlignelig i hele perioden for de kommuner, som har godkendt. Der er ingen fælleseuropæiske retningslinjer for statistik om social stofmisbrugsbehandling. Der er europæisk sammenlignelige statistikker, hvor data for Danmark leveres af Sundhedsdatastyrelsen.

International sammenlignelighed

For europæisk sammenlignelige statistikker på stofmisbrugsområdet henvises til EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), hvor Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen i Danmark deltager og bidrager med data for Danmark. Sundhedsfaglig stofmisbrugsbehandling indsamles i Stofmisbrugsdatabasen til registrene SIB (Stofmisbrugere i Behandling) og KVALHEP (Kvalitetssikring af stofmisbrugsbehandling og forebyggelse af hepatitis C) fra hhv. Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Årligt udgives "Narkotikasituationen i Danmark" mv., hvor data fra SIB indgår.

Sammenlignelighed over tid

Denne statistik er opgjort og sammenlignelig for perioden 2015 og frem. Da der i statistikken er kommuner, der ikke har godkendt deres data, betyder det, at analyse af udviklingen over tidsserien alene bør ske for de kommuner, der indgår i alle år. Der indgår for denne udgivelse (2022) alle 98 kommuner. For 2021 indgår 97 kommuner, for 2020-2019 indgår 96 kommuner, for 2018 indgår 97 kommuner, for 2017 indgår 96 kommuner, for 2016 indgår 91 kommuner, for 2015 indgår 90 kommuner.

Statistikken er i udgangspunktet sammenlignelig med tidligere statistik fra Socialstyrelsens databanker for Stofmisbrugsdatabasen, som blev lukket ned i 2017 ifm. opgaveflytning fra Socialstyrelsen til Danmarks Statistik. Grundet et intensiveret forløb med kontakt til kommunerne fra 2017 og frem vil dækningen i nærværende statistik formentlig være højere end i den tidligere statistik. Datagrundlaget til denne statistik indeholder data tilbage til 1996, imidlertid synes sammenligneligheden vanskelig. Ved Strukturreformen fra januar 2007, hvor kommuner blev sammenlagt, overgik ansvaret for stofmisbrugsbehandling fra de daværende amter til kommunerne. Omkring 2012 besluttedes det at samordne indberetninger om stofmisbrug i Stofmisbrugsdatabasen.

Sammenhæng med anden statistik

Der er ingen direkte sammenhæng med anden statistik.

Statistikbrugere, som er generelt interesserede i rusmiddelbehandling for både stofmisbrug og alkohol, vil hvad angår alkohol være henvist til Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB) ved Sundhedsdatastyrelsen.

Kommuners ydelser efter Serviceloven opgøres på tværs af socialstatistikker for udsatte, bl.a. voksne (handicap), udsatte børn og unge og stofmisbrug af Danmarks Statistik. Kilderne til disse statistikker er ofte baseret på kommunernes fagsystemer.

Intern konsistens

Data er internt konsistente i kraft af en række forretningsregler, som sikrer dette. Datasæts konsistens er hermed også sikret. I nogle tabeller betyder en forskellig afgrænsning, at antallet af personer afviger marginalt. I SMDBV002 kan en person, der er flyttet kommune i et referenceår, godt optræde i flere kommuner. Tabellen SMDBV003 er ikke fordelt på kommuner, og den indeholder antal unikke personer.