Gå til sidens indhold

Stof­misbrugs­databasen

Log-in til Stofmisbrugsdatabasen

Start indberetning

Se status for NemLog-in Drift 

Danmarks Statistiks FAQ vedr. NemLog-in

Bemærkning: Vedr. NemLog-in se fanen "Vejledninger" for yderligere info om NemLog-in til SMDB.

Indberetningsfrister

  • Løbende indberetning senest den 15. i efterfølgende måned
  • Indberetninger for året 2022 skal færdiggøres senest 15. januar 2023.


Årshjul for stofmisbrugsbehandling (SMDB)

Databekendtgørelse
Workshop med kommuner den 17. november 2022
Leverandører
Kontakt

Kontakt smdb@dst.dk eller på fællesnummer: 39 17 34 90

Om statistikken