Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kulturlivets økonomi og struktur

Statistikken om kulturlivets økonomi og struktur giver bl.a. svar på, hvor mange offentlige midler der går til kulturområder, hvor gode beskæftigelsesmuligheder, der er for de personer, der har valgt at uddanne sig inden for kunst og kultur og endelig, hvor mange ressourcer der bliver anvendt til forskning og udvikling indenfor det offentlige på kulturområdet.

Nyt

Seneste nyt om kulturlivets økonomi og struktur

Kulturministeriet udbetaler 8,3 mia. kr. til kultur

18. maj 2017

Graf

Kulturministeriet udbetalte i 2016 8,3 mia. kr. til kulturelle formål, hvilket svarer til 1,1 pct. af de samlede statslige driftsudgifter. Beløbet og fordelingen af pengene var på niveau med de foregående år.

Tabeller i Statistikbanken


Der forskes relativt mindre i kultur

12. april 2017

Graf

Udgifterne til forskning og udvikling (FoU) på kulturområdet er steget 15 pct. siden 2010, hvilket er noget mindre end stigningen i de samlede udgifter til offentlig FoU, der er steget med 24 pct. i samme periode.

Tabeller i Statistikbanken


Hver anden kulturvirksomhed ligger i Hovedstaden

8. december 2015

Graf

Region Hovedstaden har flest arbejdssteder inden for kulturerhvervene sammenlignet med de øvrige regioner. 47 pct. af de knap 21.700 arbejdssteder inden for kulturerhvervene ligger i Hovedstadsregionen.

Tabeller i Statistikbanken


Øgede kommunale bevillinger til idræt

31. august 2015

Graf

De offentlige kulturbevillinger i 2015 udgør i alt 23,7 mia. kr., en stigning i forhold til 2014, hvor bevillingerne var på 23,1 mia. kr. Øgede kommunale bevillinger til idræt steg med 263 mio. kr. i 2015 svarende til 7 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Færre ledige blandt nye arkitekter og designere

24. juni 2015

Graf

Ledigheden er faldet fra 14,4 pct. i 2011 til 12,3 pct. i 2014 blandt dem, som har afsluttet en kunstnerisk eller kulturel uddannelse de seneste ti år og især blandt dimittender fra arkitekt- og designskolerne.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt

Børn og kultur

Børn og kultur samler statistikken om børns kulturvaner og kulturforbrug.

Børn og kultur

Optimér din brug af Statistikbank­en


Kursus - Statistikbanken videregående

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Henrik Huusom