Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Grønt national­regnskab

I årene 2015-2017 bliver der for første gang udarbejdet et samlet grønt nationalregnskab for Danmark. Det grønne nationalregnskab er en fælles betegnelse for et system af delregnskaber for miljø og økonomi, der opstilles i tilknytning til det traditionelle nationalregnskab og følger internationale retningslinjer udarbejdet af FN.

Introduktion

Det grønne nationalregnskab supplerer det traditionelle nationalregnskab og giver et bredere og mere dækkende billede af såvel den økonomiske som miljømæssige udvikling. Et fuldt udviklet grønt nationalregnskab er et redskab, der kan indgå i vurderinger og analyser af, om samfundsudviklingen er bæredygtig. Læs mere om det grønne nationalregnskab, dets elementer og internationale tråde på www.dst.dk/groentnr

Allerede nu offentliggør Danmarks Statistik delregnskaber for mange områder inden for det grønne nationalregnskab, mens det udbygges med de øvrige områder frem til 2017. I 2015 og 2016 blev det grønne nationalregnskab udvidet med regnskaber for vand og spildevand samt regnskaber for olie- og gasreserver. I 2017 følger nye opgørelser af naturressourcer for arealdække og arealanvendelse samt skov og fisk.
Nyt

Seneste nyt om Grønt nationalregnskab

Offentlige udgifter til miljøbeskyttelse falder

14. december 2017

Graf

De offentlige udgifter til miljøbeskyttelse faldt fra 30,3 mia. kr. i 2015 til 28,5 mia. kr. i 2016. Det svarer til et fald på 2,9 pct. svarende til 1,8 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken


Lidt større materialeanvendelse i forhold til BNP

14. december 2017

Graf

Fra 2014 til 2016 steg den såkaldte ressourceintensitet med 2,4 pct. fra 66 til 67 kg materialeanvendelse pr. 1.000 kr. BNP. Ressourceintensitet udtrykker hvor store mængder ressourcer, der er nødvendig for at producere BNP.

Tabeller i Statistikbanken


Vandforbrug i Danmark varierer kraftigt fra år til år

13. december 2017

Graf

Ser man på det samlede vandforbrug i Danmark, varierer det kraftigt over tid. Udviklingen i forbruget afhænger dog af, hvilken del af vandforbruget man undersøger.

Tabeller i Statistikbanken


Industriens udgifter til miljøbeskyttelse steg i 2016

8. december 2017

Graf

Industriens direkte udgifter til miljøbeskyttelse steg med 8,7 pct. til 3,4 mia. kr. i 2016 mod 3,1 mia. kr. i 2015 målt i løbende priser. Stigningen kan ses i sammenhæng med øget aktivitet i industrien i 2016.

Tabeller i Statistikbanken


Værdien af nordsøolien er halveret siden 2013

6. december 2017

Graf

Værdien af de danske olie- og naturgasreserver i Nordsøen udgjorde 152 mia. kr. i 2016. Det var 143 mia. kr. mindre end i 2013, hvor værdien var 294 mia. kr. Alene i 2015 faldt reservernes værdi med 56 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken


Beholdningen af løvtræ er steget mest

28. november 2017

Graf

I de danske skove stod træer med en samlet vedmasse på 132 mio. kubikmeter i 2016. Det er 15 pct. mere end i 2006. I løbet af ti år er beholdningen af vedmasse af løvtræ vokset mest med 23 pct. og nåletræ med 7 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Produktion inden for grøn energi stiger

6. november 2017

Graf

Salget af grønne varer og tjenester inden for produktion af energi fra fornybare kilder steg med 14 pct. fra 2015 til 2016.

Tabeller i Statistikbanken


Større fangst og voksende fiskeressource

25. oktober 2017

Graf

Danske fiskere landede 784.000 ton fisk i 2015 inden for de økonomisk vigtigste fiskearter, og der har siden 2012 været en stigning i mængden af landede fisk på 87 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Kun dieselbiler kører længere på literen

22. september 2017

Graf

Fra 2013 til første halvår 2017 er energieffektiviteten for nyregistrerede dieselbiler øget fra 23,6 km/l til 26,1 km/l. Derimod er der stort set ingen ændring for benzinbiler, som kun udviklede sig fra 21,3 til 21,6 km/l.

Tabeller i Statistikbanken


Stigende udledning af drivhusgasser i 2016

20. september 2017

Graf

For første gang i ni år steg udslippet af drivhusgasser i 2016. Udslippet fra alle danske økonomiske aktiviteter, der bidrager til BNP, steg 4,1 pct. i 2016 i forhold til året før.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Størstedelen af de danske naturarealer er ejet af private

Mange danskere nyder at bruge de naturområder og andre rekreative områder, der findes tæt på deres bopæl. Der er dog store forskelle på, hvor meget natur, der er til rådighed i de forskellige kommuner. Der er også store kommunale forskelle på, hvilken natur der er tilgængelig, og hvem der ejer naturområderne. Mens der i nogle kommuner primært findes store privatejede skove, heder eller vådområder, er der i andre kommuner primært kommunalt ejede parker og anlæg.

Læs mere

Vores forbrug skaber store mængder erhvervsaffald

Hver dag smider vi affald i skraldespanden, men det er nok de færreste, der tænker over, at vores forbrug også skaber affald, når varerne og tjenesteydelserne produceres. Med udgangspunkt i tal fra det grønne nationalregnskab sætter denne analyse tal på hvor meget affald, der skabes i virksomhederne i Danmark, allerede før vi køber en vare.

Læs mere

Udslip af drivhusgasser fra dansk økonomi 1990-2013

I lyset af klimatopmødet COP21 om de internationale klimaforhandlinger, der finder sted i Paris i slutningen af november 2015, er der fokus på de seneste årtiers udvikling i ud-slippet af drivhusgasser. Der er store forventninger til COP21 og håb om, at de involverede lande vil indgå en aftale som afløser for Kyoto-protokollen, der udløb i 2012.

Læs mere

Publikationer

Grønne varer og tjenester 2014

Grønne varer og tjenester er ikke bare produkter, der er direkte miljøbeskyttende, men også produkter, som betyder reduktion i miljøbelastende forbrug af naturressourcer. Det er med andre ord alt lige fra termostater og isoleringsmaterialer til rådgivning om spildevandshåndtering og optimering af energiforbrug.Læs mere

Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP

Temapublikationen Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP - metoder og muligheder sætter fokus på behovet for at gå ud over det traditionelle nationalregnskab og inddrage miljøet.

Publikationen behandler de muligheder og usikkerheder, som er forbundet med at lave et grønt nationalregnskab og beregne et grønt BNP.

Læs mere

Greenhouse Gas Emissions from the Danish Economy

Temapublikationen handler om udslippet af drivhusgasser fra dansk økonomi og findes kun på engelsk. Den er baseret på Danmarks Statistiks miljøregnskab.

Læs mere

Se faglig debat på Christiansborg 26. april 2017 om Danmarks grønne nationalregnskab

Se debatten

Præsentationer:

Cirkulær økonomi og det grønne nationalregnskab

Artikel fra håndbogen "Klimaledelse"

Grønt national­regnskab


Grønne varer og tjenester 2013

Er udviklingen bæredygtig? Danmark får et grønt nationalregnskab i 2015-2017.

Læs om det grønne nationalregnskab

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement