Skip to content

Environmental-economic accounts

The Green National Accounts are used as a term for individual accounts describing environmental aspects and the link with the economic activities. The Green National Accounts are set up in relation to the traditional National Accounts and comply with international guidelines prepared by the UN and other international organizations.

Introduction

The Green National Accounts supplement the traditional National Accounts and provide a broader and more comprehensive picture of the economic and environmental development. Fully developed Green National Accounts are a tool that can be incorporated in evaluations and analyses of whether developments in society are sustainable. Further information on the Green National Accounts, elements of the accounts and international threads are available from: www.dst.dk/groentnr

Key figures
Related content in Environmental-economic accounts

Analyses

Hvad bruger vi af plastik i Danmark?

28. september 2021

Hvad bruger vi af plastik i Danmark?

Plastik er genstand for stor opmærksomhed, og målsætninger for plastikforbrug og genanvendelse optræder i både danske og europæiske ressourcestrategier. Denne analyse stiller skarpt på plastik i Danmark og sætter tal på, hvordan plastikken bevæger sig rundt i økonomien gennem import, eksport, produktion og forbrug, herunder det skønnede omfang af genanvendelse. Analysen tager udgangspunkt i den seneste version af Danmarks Statistiks detaljerede materialestrømsregnskab.

Drivhusgasafgifter - hvad er det, og hvem betaler?

7. januar 2021

Drivhusgasafgifter - hvad er det, og hvem betaler?

I bestræbelserne på at bidrage til indsatsen imod klimaforandringerne har Danmark sat sig som mål at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Afgifter er flere gange blevet fremhævet som et vigtigt redskab i opnåelsen af dette mål.

Hvad er værdien af Danmarks olie og naturgas i Nordsøen?

9. december 2020

Hvad er værdien af Danmarks olie og naturgas i Nordsøen?

Danmark har indvundet olie og naturgas i Nordsøen siden 1972, hvilket har haft stor betydning for Danmarks BNP og statslige indtægter. Fluktuerende oliepriser og aftagende ind-vinding bidrager dog til usikkerhed omkring oliens og naturgassens fremtid som indtægtskilde og energiressource for landet.

COVID-19 restriktionerne har påvirket elforbruget

29. juli 2020

COVID-19 restriktionerne har påvirket elforbruget

For at mindske spredningen af COVID-19 virus blev store dele af det danske samfund lukket ned midt i marts 2020. Nedlukningen betød ændringer i både virksomheders og husstandes elforbrug.

How the Danish consumption affects the world's natural resources

14. februar 2020

How the Danish consumption affects the world

The Danish consumption taps into the natural resources - not just domestically, but in major parts of the world. Our planet's resources are not infinite, and the focus on sustainability and pressure on resources is increasing.

Publications

Green National Accounts for Denmark 2015-2016

Green National Accounts for Denmark 2015-2016

Statistics Denmark’s Green National Accounts highlight the link between the economy and the environment through environmental-economic accounting. The feature publication titled “Green National Accounts for Denmark 2015-2016” is the final outcome of a three-year project which has developed a full set of environmental-economic accounts for Denmark according to the principles of the international statistical standard System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Central Framework.