Gå til sidens indhold

Økologi

Her finder du statistik om fx antallet af økologiske bedrifter i Danmark, om salget af økologisk mælk er steget eller faldet og hvilke økologiske fødevarer vi importerer mest.

Introduktion

Efterspørgslen på økologiske varer stiger ikke bare i Danmark, men også globalt. Udviklingen i den hjemlige økologiske produktion og i det økologiske marked dokumenteres løbende af Danmarks Statistik i forskellige statistikker, som omfatter følgende grupper:

  • Det økologiske jordbrugs produktion og regnskaber indeholder oplysninger om antal økologiske bedrifter i Danmark, arealstørrelse, afgrøder, dyr og animalsk produktion. Derudover belyser statistikken de økologiske landbrugs indtjening, regnskaber og økonomi. 
  • Indenrigshandel med økologiske fødevarer omfatter omsætningen af økologiske føde- og drikkevarer i danske supermarkeder og varehuse, suppleret med salg til restauranter, kantiner mv. (foodservice). 
  • Import og eksport af økologiske fødevarer beskriver omfanget af udenrigshandelen med økologiske varer fordelt på varer og lande. 

Statistikkerne omfatter føde- og drikkevarer. Økologisk tøj, kosmetik og foder til kæledyr er ikke inkluderet (udgør en meget lille procentdel af det samlede økologiske forbrug i husstande). Foder til køer, svin m.m. er inkluderet i tal for import og eksport og indgår indirekte i de økologiske arealer. 

Fiskeri

Vildtfangede fisk defineres hverken som økologiske eller konventionelle varer. Produktionen i økologiske dambrug er beskrevet i publikationen Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur.

Nyt

Seneste nyt om Økologi

Der eksporteres flere grise end der slagtes

11. september 2023

Der eksporteres flere grise end der slagtes

I det seneste kvartal er der eksporteret flere grise end der er slagtet i Danmark. Det er ikke set tidligere.

Tabeller i Statistikbanken om 'Produktion og regnskaber for økologisk landbrug og gartneri'


Stor vækst i salg til foodservice

23. august 2023

Stor vækst i salg til foodservice

Salget af varer til foodservice (storkøkkener o.l.) tog et kraftigt spring frem på 39 pct. fra 16,9 mia. kr. i 2021 til 23,4 mia. kr. i 2022.

Tabeller i Statistikbanken om 'Handel med økologiske fødevarer'


Fald i økologisk detailsalg

25. april 2023

Fald i økologisk detailsalg

Detailsalget af økologiske fødevarer i 2022 faldt 3 pct. og endte på 15,5 mia. kr. Faldet sker på baggrund af en kraftig vækst frem til 2020.

Tabeller i Statistikbanken om 'Handel med økologiske fødevarer'


Mærkbar stigning i eksport af økologiske varer

8. december 2022

Mærkbar stigning i eksport af økologiske varer

Eksporten af økologiske varer steg mærkbart med 17 pct. fra 2,8 mia. kr. i 2020 til 3,3 mia. kr. i 2021, mens importen steg noget mindre, 3 pct., fra 4,9 til 5,0 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken om 'Import og eksport af økologiske fødevarer'


2021 var et godt år for økologiske bedrifter

20. oktober 2022

2021 var et godt år for økologiske bedrifter

Driftsresultatet for økologiske bedrifter steg med 0,4 mio. kr. til 1,4 mio. kr. i gennemsnit fra 2020 til 2021. Den procentvise stigning har været størst for bedrifter med malkekvæg, planteavl og svin.

Tabeller i Statistikbanken om 'Produktion og regnskaber for økologisk landbrug og gartneri'


COVID-19 gav dyk i salg til økologisk foodservice

10. september 2021

COVID-19 gav dyk i salg til økologisk foodservice

Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice faldt 20 pct. fra 2.527 mio. kr. i 2019 til 2.018 mio. kr. i 2020 Det samlede salg af føde- og drikkevarer faldt lidt mere, nemlig 22 pct. til 16,8 mia. kr. i 2020.

Tabeller i Statistikbanken om 'Handel med økologiske fødevarer'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Økologisk forbrug - hvor kom væksten fra?

12. juni 2017

Økologisk forbrug - hvor kom væksten fra?

Det økologiske forbrug er steget markant gennem de seneste år, men stigningen har ikke været lige stor i alle befolkningsgrupper. Denne analyse ser nærmere på forskellene i udviklingen fra 2005 til 2015, og viser også hvorledes sammensætningen af det økologiske forbrug har ændret sig. Analysen undersøger endeligt, hvor stor vægt de forskellige befolkningsgrupper har i det samlede økologiske forbrug.

Profil af den økologiske forbruger

8. februar 2016

Profil af den økologiske forbruger

Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer i 2004 til 7,7 pct. i 2014. Men hvem er det, som særligt køber økologiske varer? Og er der nogle grupper, som stort set aldrig køber økologisk?

Publikationer

Jordbrugets prisforhold 2021

Jordbrugets prisforhold 2021

Jordbrugets prisforhold 2021 handler om det primære jordbrugs priser og udviklingen i priserne. Prisforholdene var volatile i 2021 med markante prisændringer både på indtægts- og omkostningssiden. Selvom vi kun er få måneder inde i 2022, er udviklingen yderligere forstærket med Ruslands invasion af Ukraine, hvilket også har stor betydning for fødevareområdet. Det gør sig bl.a. gældende for korn, hvor både Rusland og Ukraine er blandt de største eksportører til verdensmarkedet.

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2021

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2021

Publikationen giver et overblik over landbrugets økonomi fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer. Resultaterne viser, at 2021 som helhed blev et godt år for især produktionsgrene med planteavl og malkekøer, der gavnede fra stigende priser.

Regnskabsstatistik for jordbrug 2021

Regnskabsstatistik for jordbrug 2021

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt og økologisk landbrug samt gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, planteavl og gartneri.

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2018

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2018

Publikationen samler regnskabsresultater for fiskerivirksomheder og akvakultur, som dækker over havbrug, dambrug og andre anlæg med opdræt af fisk eller skaldyr.

Statistikken bygger for fiskeriet på indberetninger fra 275 virksomheder ud af en samlet population på 526 virksomheder med en omsætning på over 270.000 kr. og for akvakultur på indberetninger fra 115ud af 206 aktive anlæg.Kontakt

Martin Lundø
Telefon: 39 17 38 73