Gå til sidens indhold

Handel

Engros- og detailhandel er de sidste led i distributionen af handelsvarer. Det private forbrug af varer sker primært via detailhandel, og det månedlige detailomsætningsindeks er derfor en betydelig konjunkturindikator, der dækker ca. en tredjedel af det private forbrug. Emnet handel dækker også årlige undersøgelser af detailhandlen med økologiske fødevarer.

Nyt

Seneste nyt om Handel

Detailsalget steg i andet kvartal trods lille fald i juni

27. juli 2021

Detailsalget steg i andet kvartal trods lille fald i juni

Detailhandlen i juni var samlet set 0,4 pct. lavere end i maj, korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage, men samlet set for 2. kvt. 2021 lå detailomsætningen 6,2 pct. højere end 1. kvt.

Tabeller i Statistikbanken om 'Detailomsætningsindeks'


Mest økologi i den offentlige sektors køkkener

14. september 2020

Mest økologi i den offentlige sektors køkkener

Økologiske varer udgjorde 11,6 pct. af det samlede salg til foodservice i 2019 mod 10,9 pct. i 2018. Det svarer omtrent til økologiske varers andel af detailomsætningen. Den offentlig sektors andel var imidlertid 23 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Detail- og engroshandel, varefordelt'


Industri- og engroslagre steg i fjerde kvartal

26. februar 2019

Industri- og engroslagre steg i fjerde kvartal

Værdien af industriens og engroshandlens lagre steg samlet set med 2,1 mia. kr. i fjerde kvartal 2018 set i forhold til tredje kvartal. Industriens lagre steg med 0,9 mia. kr., mens engroshandlens lagre steg med 1,2 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken om 'Engroshandlens lagre'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Julehandlens betydning for detailhandlen

18. december 2015

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året. Inden for detailhandel med spil og legetøj udgør salget i december eksempelvis mere end en femtedel af den årlige omsætning. Denne analyse belyser, hvilke brancher i detailhandlen julehandlen er særlig vigtig for. I den forbindelse analyseres også udviklingen i julehandlens betydning for disse brancher.