Gå til sidens indhold

Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview)

Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) belyser befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, fx hvor mange der er beskæftigede, arbejdsløse eller uden for arbejdsstyrken. Arbejdskraftundersøgelsen er en interviewundersøgelse, der opgøres efter samme principper som i resten af EU. Det betyder, at Arbejdskraftundersøgelsens opgørelse af befolkningens arbejdsmarkedsstatus baserer sig på oplysninger fra interviewpersonerne selv. Resultaterne kan derfor sammenlignes internationalt. Undersøgelsen kendes internationalt som Labour Force Survey (LFS).

Introduktion

I Arbejdskraftundersøgelsen er hovedvariablen personernes arbejdsmarkedsstatus. Befolkningen opdeles i to hovedgrupper, nemlig personer i arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. Personer i arbejdsstyrken består af to grupper, de beskæftigede samt de arbejdsløse (AKU-ledige). Øvrige personer kategoriseres som værende uden for arbejdsstyrken.

Arbejdskraftundersøgelsens arbejdsmarkedsstatus egner sig især til:

  • at beskrive befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. hvor mange er i beskæftigelse, ledige eller uden for arbejdsstyrken opdelt på bl.a. alder og køn 
  • ved tværgående analyser
  • ved internationale sammenligninger.
Dokumentation

Arbejdsmarkedsstatus i Arbejdskraftundersøgelsen

I Arbejdskraftundersøgelsen er hovedvariablen personernes arbejdsmarkedsstatus, baseret på de interviewede personers egen rapportering. Overordnet kan populationen opdeles i to hovedgrupper - personer i arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. Personer i arbejdsstyrken består af to grupper, de beskæftigede samt de arbejdsløse (AKU-ledige). Øvrige personer kategoriseres uden for arbejdsstyrken. Se definition af beskæftigede i Arbejdskraftundersøgelsen og af arbejdsløse (AKU-ledige) i Arbejdskraftundersøgelsen.

Om Arbejdskraftundersøgelsen 

Formålet med Arbejdskraftundersøgelsen er at belyse befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, fx hvor mange der er beskæftigede, arbejdsløse (AKU-ledige) eller uden for arbejdsstyrken. Arbejdskraftundersøgelsen indeholder desuden mange andre typer af information, der normalt ikke vil kunne findes i register - fx hvor mange lønmodtagere, der er på deltid, hvor mange timer 30-40-årige mænd typisk arbejder, eller hvor mange ældre mennesker uden for arbejdsstyrken, der kunne tænke sig et arbejde.

Arbejdskraftundersøgelsen følger de internationale retningslinjer for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fra International Labour Organization (ILO). Arbejdskraftundersøgelsen er det danske bidrag til Eurostats Labour Force Survey, og den laves følgelig i alle EU-lande og i en lang række andre lande efter de samme retningslinjer. Derfor er Arbejdskraftundersøgelsen den bedste danske undersøgelse til internationale sammenligninger af arbejdsmarkedsstatistik, hvilket både Eurostat og OECD gør.

Arbejdskraftundersøgelsen er blevet gennemført årligt siden 1984, og fra 1994 i alle uger hele året rundt. I 2007 blev undersøgelsen udvidet betragteligt. Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse. Den er kvartalsvis og baserer sig på en stikprøve. Ca. 72.000 danskere i alderen mellem 15-89 år deltager årligt i undersøgelsen.

Læs mere om Arbejdskraftundersøgelsens metode, spørgeskema og centrale begreber

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse (AKU) supplerer kvartalsundersøgelsen med månedlige tal for befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Grundet månedsstikprøvens lavere størrelse, opregnes tallene med mindre detaljerede oplysninger end kvartalsstatistikken. Efter opregningen benchmarkes tallene mod de tilsvarende kvartalsserier, hvorefter de sæsonkorrigeres.

Læs mere om metoden i den månedlige arbejdskraftundersøgelse.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview)

Kontakt

Daniel F. Gustafsson
Telefon: 39 17 35 89

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Indberetning til Arbejdskraft-undersøgelsen

Deltager du i Arbejdskraftundersøgelsen?

Arbejdskraftundersøgelsen

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her