Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Stefan Gottschalck Anbro
51 60 58 46

sfb@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med varer

Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres statistikken under Udenrigshandel med varer. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Udenrigshandel med varer.

Publikationer

Statistikken indgår i publikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Statistikken indgik også i publikationen Danmarks Udenrigsøkonomi der blev udgivet til og med 2014.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Udenrigshandel med varer i følgende tabeller:

Den samlede udenrigshandel

 • UHV1: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering, art og tid (md.)
 • UHV2: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering, land og tid (md.)
 • UHV3: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, art, land og tid (md.)
 • UHV4: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper, land og tid (md.)
 • UHV5: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, KONJ, land og tid (md.)
 • UHV6: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, BEC, land og tid (md.)
 • UHV7: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper, land og tid (md.)

Den detaljerede udenrigshandel (KN)

 • KN8MEST: Im- og eksport KN efter im- og eksport, varer, land, enhed, datakilde og tid (md.)
 • KN8Y: Im- og eksport KN efter im- og eksport, varer, land, enhed og tid (år)

Import og eksport (SITC)

 • SITC2R4M: Værdi af import og eksport efter SITC-hovedgrupper, land, im- og eksport og tid (md.)
 • SITC2R4Y: Værdi af import og eksport efter SITC-hovedgrupper, land, im- og eksport og tid (år)
 • SITC5R4M: Im- og eksport efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper, land, enhed og tid (md.)
 • SITC5R4Y: Im- og eksport efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper, land, enhed og tid (år)

Dansk version af BEC klassifikation

 • BEC2M: Værdi af import og eksport efter BEC, land, im- og eksport og tid (md.)
 • BEC2Y: Værdi af import og eksport efter BEC, land, im- og eksport og tid (år)

Konjunkturbelysende (KONJ)

 • KONJ2M: Værdi af eksport (1000 kr.) efter KONJ, land, im- og eksport og tid (md.)
 • KONJ2Y: Værdi af eksport (1000 kr.) efter KONJ, land, im- og eksport og tid (år)

Indeks

 • UHIXM: Indeks for udenrigshandel med varer (2015=100) efter import og eksport samt indekstype
 • UHIXY: Indeks for udenrigshandel med varer (2015=100) efter import og eksport samt indekstype
 • SITCIXM: Indeks for udenrigshandel med varer (2015=100) efter im- og eksport, indekstype og SITC-hovedgrupper
 • SITCIXY: Indeks for udenrigshandel med varer (2015=100) efter import og eksport, indekstype og SITC-hovedgrupper

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens anonymiserede mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Statistikkens anonymiserede mikrodata stilles også til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Udover statistikmaterialet beskrevet ovenfor indeholder grunddata diverse identifikationsoplysninger (fx SE-nr.) og en opdeling på transaktionsarter (alm. køb/salg, forarbejdning mv.). Identifikationsoplysninger muliggør samkørsel med andre erhvervsstatistikker.

Anden tilgængelighed

Statistikken er tilgængelig hos bl.a. OECD, FN, IMF og Eurostat, herunder Eurostats COMEXT-database.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Fortrolige dataceller skjules, dvs. de indeholder ingen data, og afdækkes af sekundær hemmeligholdelse om nødvendigt. Den sekundære hemmeligholdelse sikrer, at totaler ikke er diskretioneret på 2-cifret KN-kapitler og 2-cifret SITC- niveau.

Ved udgangen af 2017 var 44 KN-varekoder i importen og 97 positioner i eksporten berørt af hemmeligholdelse på det mest detaljerede niveau. I alt 135 KN-varekoder var berørt. Handel med disse varer indgår kun i udenrigshandelsstatistikken på aggregeret niveau. De hemmeligholdte varekoder udgjorde 1,4 pct. og 15,1 pct. af henholdsvis den samlede import og den samlede eksport i 2017.

Reference til metodedokumenter

Metoder og anvendte fremgangsmåder er beskrevet i detaljer i publikationen:

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.