Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Stefan Gottschalck Anbro
51 60 58 46

sfb@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med varer

Der er stor interesse for udenrigshandelsstatistikken blandt brugere, som følger den danske konjunkturudvikling. Statistikken efterspørges bredt af brancheorganisationer, den finansielle sektor, politikere, offentlige og private institutioner, forskere, virksomheder, ambassader, internationale organisationer og nyhedsmedier. Statistikken anvendes samtidig til udarbejdelse af nationalregnskabstal og betalingsbalancestatistik. Eurostat anvender desuden statistikken til at lave fælleseuropæisk statistik. Statistikken har stor bevågenhed i pressen og blandt professionelle brugere og anses som en vigtig konjunkturindikator af mange brugere.

Brugerbehov

De primære brugere af statistikken er offentlige myndigheder, private organisationer og firmaer, internationale organisationer, ambassader, pressen og privatpersoner. Statistikken anvendes primært til markeds- og konjunkturanalyser og til forskning. Data anvendes også intern i Danmarks Statistik, fx til udarbejdelse af betalingsbalancestatistik og nationalregnskab, ligesom EUs statistikkontor, Eurostat, også er bruger af tallene.

Brugertilfredshed

Brugernes behov og tilfredshed evalueres løbende gennem feedback modtaget fra brugere. Dette gøres fx gennem Brugerudvalg for Økonomisk Statistik, via brugernes direkte kontakt til Udenrigsøkonomi eller gennem internationale fora.

Fuldstændighed af data

Statistikken opfylder kravene fremsat i EU-forordninger og internationale guidelines