Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Stefan Gottschalck Anbro
51 60 58 46

sfb@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med varer

Aggregeret statistik for udvalgte lande og landegrupper samt aggregerede varegrupper offentliggøres månedsvis 40 dage efter referenceperiodens afslutning. Den detaljerede statistik offentliggøres 70 dage efter referenceperiodens afslutning.

Statistikken publiceres uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt, der meddeles på Danmarks Statistiks hjemmeside mindst tre måneder i forvejen.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Aggregeret statistik for udvalgte lande og landegrupper samt aggregerede varegrupper offentliggøres månedsvis 40 dage efter referenceperiodens afslutning.

Ved første offentliggøres af tal inden 40 dage efter referencemåneden offentliggøres der ikke detaljerede tal for handelen med EU-landene. Det sker ud fra en vurdering af, at disse tal ikke er tilstrækkelige pålidelige så kort tid efter referencemånedens afslutning. Den detaljerede statistikfor EU-handelen offentliggøres 70 dage efter referenceperiodens afslutning.

Alle måneder i referenceåret revideres ved hver offentliggørelse, frem til og med juni året efter. Derefter lukkes for revision af tallene i ét år. Tallene revideres yderligere i oktober i de to efterfølgende år. Det betyder, at endelige tal for udenrigshandlen med varer offentliggøres ca. 2½ år efter udgangen af statistikåret. Denne revisionspraksis er koordineret med Betalingsbalancen og Nationalregnskabet.

Publikationspunktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt, der meddeles på Danmarks Statistiks hjemmeside mindst tre måneder i forvejen. På samme tidspunkt leveres til Eurostat ligeledes uden forsinkelse.