Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Slagtedyr og kødproduktion

Statistikken udgives i Nyt for Danmarks Statistik Animalsk produktion og Jordbruget priser. I Statistikbanken offentliggøres tal hver måned Animalskproduktion

Årsdata: Statistisk Årbog frem til og 2017 og Statistik Tiårsoversigt

Ældre data: Landbrug og Landbrugsstatistik 1900-1965

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

NYT-udgivelsen Animalsk produktion i forbindelse med kvartalstal.

Publikationer

Års data findes i Statistik Tiårsoversigt

Ældre data findes i hæftet Landbrug og Landbrugsstatistik 1900-1965

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Animalsk produktion i følgende tabeller:

  • ANI41: Slagtninger og produktion af kvæg efter kategori, enhed og tid (måned)
  • ANI51: Slagtninger og produktion af svin efter kategori, enhed og tid (måned)
  • ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter kategori, enhed og tid (kvartal)
  • ANI5: Slagtninger og produktion af svin efter kategori, enhed og tid (år)
  • ANI4: Slagtninger og produktion af kvæg efter kategori, enhed og tid (år)
  • ANI6: Slagtninger og produktion af fjerkræ efter kategori, enhed og tid (år)
  • ANI9: Slagtninger og eksport efter kategori, enhed og tid (år)

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til de bagvedliggende mikrodata.

Anden tilgængelighed

Der leveres data hver måned til Eurostat, hvor data offentliggøres på Eurostat database

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik følges.

Diskretionering og databehandling

Ved udarbejdelsen af statistikken offentliggøres kun tal for hele landet og ikke for regioner og landsdele.

Reference til metodedokumenter

Se diverse tekstafsnit i årspublikationen Landbrug

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.