Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Slagtedyr og kødproduktion

Statistikken anvendes af bl.a. EU, ministerierne, landbrugets organisationer, som grundlag til at udarbejde analyser og prognoser. Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på andre statistikområder i Danmarks Statistik, fx Landbrugets Bruttofaktorindkomst og Nationalregnskabet. Data vedr. slagtninger bliver send hver måned til Eurostat.

Brugerbehov

Opgørelserne over slagtningerne og kødproduktion opfylder et alment behov for at vide, hvor mange dyr (svin, kvæg, fjerkræ, får, lam) der bliver slagtet, hvor de meget vejer, og hvor meget kød det bliver til.

Brugerne er især EU, DG-Agri, Miljø- og Fødevareministeriet, landbrugets interesseorganisationer, men også studerende og interesserede borgere i bred almindelighed.

Brugertilfredshed

Statistikken kan diskuteres på møder i Brugerudvalget for Fødevarestatistik. Brugerudvalget består af de centrale brugere af statistikken med repræsentanter fra landbrugets og fiskeriets organisationer, Miljø- og Fødevareministeriet og forskningsinstitutioner. Hovedindtrykket er, at de fleste brugere er tilfredse med statistikken. Data leveres til Eurostat, hvor data også bliver kontrolleret.

Fuldstændighed af data

Opgørelserne over slagtningerne lever op til kravene i EU-forordningen 1165/2008 Statistikker over husdyrbestande og kødproduktion.