Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
3917 3388

sit@dst.dk

Hent som PDF

Produktion af foderblandinger

Dataindsamlingen foregår ved, at virksomhederne modtager et indberetningsskema en gang årligt, som de udfylder og indsender digitalt. Data fejlsøges og valideres først ved at sammenligne individuelle indberetninger med tidligere perioders indberetninger. Når dataindsamlingen er slut, fejlsøges data på makroniveau, fx ved at sammenligne de totale mængder med tidligere totale mængder og udviklingen i kvæg- og svinebestandene. Der forekommer ingen sæsonkorrektioner eller opregninger, da det er en totaltælling.

Kilder

Statistikken er en totaltælling, hvor alle virksomheder, der producerer foderblandinger i Danmark, leverer data til statistikken. Det er pt. 13 virksomheder, som leverer data til statistikken.

Indsamlingshyppighed

Til og med 2022 er data blevet indsamlet halvårligt. Fra 2023 indsamles data årligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles digitalt i et indberetningsark, som virksomhederne uploader til Danmarks Statistik via http://www.www.virk.dk. Statistikken har følgende oplysningsside. Virksomhederne udfylder og uploader et regneark, som består af to ark. I det første ark angiver de mængderne af virksomhedens produktion af forskellige foderblandinger, ekskl. eksport, samt deres mængder af indkøbte tilskudsblandinger, i egenproduktion, ekskl. eksport. I det andet ark angiver de mængderne af en lang række råvarer i deres egen produktion af foderblandinger, ekskl. eksport.

Datavalidering

Data fra de enkelte indberetningsark samles og der udregnes delmængder og totale mængder, samt sammenlignes med tidligere perioder. Data fejlsøges og valideres først på mikroniveau, fx ved at sammenligne individuelle indberetninger med tidligere perioders indberetninger. Hvis disse sammenligninger giver anledning til spørgsmål, kontaktes virksomheden til en uddybende forklaring og en eventuel genindberetning. Derefter tjekkes data på makroniveau. Det sker ved at sammenligne delmængder, fx Brugsfærdige foderblandinger til søer, og ved at sammenligne de totale mængder, fx Kvægfoderblandinger i alt, med tidligere totale mængder og udviklingen i kvæg- og svinebestandene.

Databehandling

De validerede data lægges sammen, og derved opnås den samlede produktion af foderblandinger. Data vægtes ikke, og der imputeres heller ikke.

Korrektion

Data korrigeres ikke.