Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Produktion af foderblandinger

Statistikken er en totaltælling af produktionen af foderblandinger produceret hos grovvarevirksomheder i Danmark. Den opgøres halvårligt, hvor elektronisk indberettet data sammenholdes med andre leverandørers indberetninger samt tidligere års data. Hvis der foreligger spørgsmål, kontaktes indberetteren til en uddybende forklaring.

Kilder

Statistikken er en totaltælling, hvor alle virksomheder, der producerer foderblandinger i Danmark leverer data til statistikken. Det er pt. 12 virksomheder, som leverer data til statistikken.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles halvårligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles digitalt i et indberetningsark, som virksomhederne oploader til Danmarks Statistik via http://www.virk.dk. Statistikken har følgende oplysningsside

Datavalidering

De indberettede data udgør en totaltælling. Data tjekkes i forhold til de andre virksomheders indberetninger samt tidligere års indberetninger. Hvis disse sammenligninger skulle give anledning til spørgsmål, kontaktes virksomheden til en uddybende forklaring.

Databehandling

Da det er en totaltælling, lægges de validerede data sammen, og derved opnås den samlede produktion af foderblandinger. Data vægtes ikke, og der imputeres heller ikke. Hvis der skulle være et bortfald blandt dataleverandørerne, forventes det, at produktionen af foderblandinger foretages hos andre leverandører, og deres produktion derfor vil være større.

Korrektion

Data korrigeres ikke.