Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
3917 3388

sit@dst.dk

Hent som PDF

Produktion af foderblandinger

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Foder, gødning og pesticider

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives ikke i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Denne statistik offentliggøres ikke i en publikation.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Foder, gødning og pesticider i tabellen:

  • FODER3: Produktion af foder efter foderblanding og periode.
  • FODER2: Fordeling af foder efter fodermiddel og anvendelse

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Data aggregeres på et detaljeringsniveau, så enkeltvirksomheder ikke kan identificeres.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter til denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.