Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
3917 3388

sit@dst.dk

Hent som PDF

Produktion af foderblandinger

Der er fuld sammenlignelighed i data tilbage til 1990 i tabellen FODER3. De overordnede hovedgrupper er sammenlignelige tilbage til statistikkens start i 1968/69. Hvad angår FBL, som offentliggøres i FODER2, er der fuld sammenlignelighed fra 1992 til 2021. I 2022 blev dataindsamlingen- og behandlingen for FBL omlagt, hvilket medfører et databrud i FODER2. Statistikken udarbejdes i overensstemmelse med den gældende EU-forordning for Landbrugets bruttofaktorindkomst, som er sammenlignelig med den europæiske udgave af statistikken, Economic Accounts for Agriculture (EAA).

International sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes i overensstemmelse med den gældende EU forordning for landbrugets bruttofaktorindkomst, som statistikken er input til. Landbrugets bruttofaktorindkomst er sammenlignelig med den europæiske udgave af statistikken, Economic Accounts for Agriculture (EAA), hvilket Danmark også bidrager til. Landbrugets Bruttofaktorindkomst er input til Nationalregnskabet.

Sammenlignelighed over tid

Der er fuld sammenlignelighed i data tilbage til 1990 i tabellen FODER3, Produktion af foderblandinger. De overordnede hovedgrupper er sammenlignelige tilbage til statistikkens start i driftsåret 1968/69. Hvad angår Foderblandingernes indholdsmæssige sammensætning (FBL), som offentliggøres i tabellen FODER2, er der fuld sammenlignelighed fra 1992 til 2021. I 2022 blev dataindsamlingen og databehandlingen for FBL omlagt. Omlægningen medfører et databrud i FODER2 fra 2022, da der ikke længere er fuldstændig sammenlignelighed i anvendelsen af fodermidlerne og deraf mængderne af enkeltfoderstoffer, som beregnes på baggrund af mængden i foderblandingerne og de totale mængder.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken er input til Landbrugets bruttofaktorindkomst.

Intern konsistens

Der er intern konsistens i datasættet.