Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
3917 3388

sit@dst.dk

Hent som PDF

Produktion af foderblandinger

Der er fuld sammenlignelighed i data tilbage til 1990. De overordnede hovedgrupper er sammenlignelige tilbage til statistikkens start i driftsåret 1968/69. Produktionen af foderblandinger udarbejdes i overensstemmelse med den gældende EU forordning for landbrugets bruttofaktorindkomst, som statistikken er input til. Landbrugets bruttofaktorindkomst er sammenlignelig med den europæiske udgave af statistikken, Economic Accounts for Agriculture (EAA), hvilket Danmark også bidrager til.

International sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes i overensstemmelse med den gældende EU forordning for landbrugets bruttofaktorindkomst, som statistikken er input til. Landbrugets bruttofaktorindkomst er sammenlignelig med den europæiske udgave af statistikken, Economic Accounts for Agriculture (EAA), hvilket Danmark også bidrager til. Landbrugets Bruttofaktorindkomst er input til Nationalregnskabet.

Sammenlignelighed over tid

Der er fuld sammenlignelighed i data tilbage til 1990. De overordnede hovedgrupper er sammenlignelige tilbage til statistikkens start i driftsåret 1968/69.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken er input til Landbrugets bruttofaktorindkomst.

Intern konsistens

Der er intern konsistens i datasættet.