Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Produktion af foderblandinger

Statistikken Forbruget af foderblandinger er relevant for landbrugets organisationer, Ministerier og styrelser, som bruger den til at vurdere mængdeudviklingen i produktionen af foderblandinger i Danmark. Derudover er det et input til Landbrugets bruttofaktorindkomst. Brugerne kan komme med kommentarer til Statistikken i brugerudvalget for Fødevarestatistik, og der er udtrykt tilfredshed med statistikken.

Brugerbehov

Produktionen af foderforbruget er af interesse for bl.a. landbrugets organisationer, Ministerier og styrelser. Behovet er at have opgørelse over produktionen af foderblandinger i Danmark, samt hvordan udviklingen har været over tid. Derudover er Statistikken også et vigtigt input til opgørelsen af Landbrugets bruttofaktorindkomst, hvor den bruges til at værdisætte foderproduktionen. Landbrugets bruttofaktorindkomst afleveres til EU.

Brugertilfredshed

Der er et brugerudvalg for Fødevarestatistik, hvor brugerne kan komme med kommentarer til produktionen af foderblandinger. Derudover er der ikke lavet brugertilfredshedsundersøgelser på denne statistik, men de brugere, som vi har snakket med, har udtrykt tilfredshed med statistikken.

Fuldstændighed af data

Forbruget af foderblandinger er input til Landbrugets Bruttofaktorindkomst, og er dermed med til at opfylde Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 om landbrugsregnskaber i fællesskab.