Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
3917 3388

sit@dst.dk

Hent som PDF

Produktion af foderblandinger

Statistikken Produktion af foderblandinger er relevant for landbrugets organisationer, ministerier og styrelser, som bruger den til at vurdere mængdeudviklingen i produktionen af foderblandinger i Danmark. Derudover er det et input til Landbrugets bruttofaktorindkomst.

Brugerbehov

Produktionen af foder er af interesse for bl.a. landbrugets organisationer, ministerier og styrelser. Behovet er at have en opgørelse over produktionen af foderblandinger i Danmark, samt viden om hvordan udviklingen har været over tid. Derudover er statistikken også et vigtigt input til opgørelsen af Landbrugets bruttofaktorindkomst, hvor den bruges til at værdisætte foderproduktionen. Landbrugets bruttofaktorindkomst afleveres til EU.

Brugertilfredshed

Der er ikke lavet brugertilfredshedsundersøgelser på denne statistik, men de brugere, som Danmarks Statistik er i kontakt med, har udtrykt tilfredshed med statistikken.

Fuldstændighed af data

Produktionen af foderblandinger er input til Landbrugets Bruttofaktorindkomst og er dermed med til at opfylde Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 om landbrugsregnskaber i fællesskab.