Gå til sidens indhold

Produktion af foder­blandinger

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Her kan I uploade jeres indberetning. Læs mere under:
Hvordan kan I indberette?

OBS: Dataindsamlingen er ændret fra en halvårlig dataindsamling til en årlig. Samtidig udvides spørgsmålene til også at omfatte foderblandingernes indholdsmæssige sammensætning. Fra 2023 skal I således kun indberette én gang om året.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter foderproducenter oplysninger om produktion og sammensætning af foderblandinger. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse den mængdemæssige produktion af foderblandinger til husdyr fx kvæg, svin og fjerkræ. Statistikken bruges af landbrugets egne organisationer, EU og ministerier til værdiberegning af landmændenes samlede udgifter til køb af foder. Foderudgiften er en væsentlig del af beregningen af Landbrugets indtjeningsevne og bruges direkte i landbrugets årlige økonomiske opgørelse, bruttofaktorindkomsten. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Fristen for indberetningen er 18. januar 2024.

Anmod om længere frist.
Hvilke oplysninger skal I indberette?

Indberetningen omfatter produktionen af foderblandinger samt foderblandingernes sammensætning.

Her kan I hente et regneark, som forberedelse til jeres indberetning.

Se regneark til upload: Produktion af foderblandinger (Excel).
Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Hent standardiseret regneark

Standardiseret regneark til upload: Produktion af foderblandinger (Excel).

Upload oplysninger i standardiseret regneark

  • Udfyld oplysninger i det standardiserede regneark, og gem filen på din PC eller tablet.
  • Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.
  • Vælg journalnummer og periode, og klik "Upload-pil2".
  • Opdater kontaktoplysninger.
  • Vælg fil, og tryk på "Upload".

Uddybende vejledning til upload af standardiseret regneark (Type 2).

Vejledning til indberetningens indhold findes i regnearket.

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 10 virksomheder om en lovpligtig indberetning.

Hvordan udvælges virksomhederne?

Virksomheder med størst markedsandele og som repræsenterer alle foderkategorier udvælges til denne statistik.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.
Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.


Seneste "Nyt fra statistikken"

2023 viste økonomisk tilbagegang for landbruget

27. maj 2024

2023 viste økonomisk tilbagegang for landbruget

I 2023 landede den foreløbige opgørelse for Landbrugets bruttofaktorindkomst på 26,7 mia. kr., hvilket er 12 pct. lavere end i 2022 og på samme niveau som 2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'Økonomi for landbrug og gartneri'


Emneside: Vegetabilsk produktion.

Statistikdokumentation: Produktion af foderblandinger.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist