Gå til sidens indhold

Lovgivning for statistikproduktionen

Som central myndighed for dansk statistik er Danmarks Statistik forpligtet til at følge en række nationale og internationale love og regler.

Det lovgivnings­mæssige grundlag for Danmarks Statistiks arbejde

Danmarks Statistik har ifølge lov om Danmarks Statistik tre hovedopgaver:

  1. Vi indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet, evt. i samarbejde med andre statistikproducenter. Herudover udarbejder vi statistiske analyser og prognoser.
  2. Vi bidrager til det internationale statistiksamarbejde. Som medlem af EU indgår Danmark i et lovmæssigt forpligtende statistiksamarbejde. DST har i den forbindelse ansvaret for at koordinere alle danske bidrag til europæiske statistikker. Herudover er DST aktivt involveret i statistiksamarbejdet i FN, OECD, IMF og Norden mv.
  3. Vi udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

Lov om Danmarks Statistik (pdf)

Lovsamling om statistik (2006)

Handlingsplan for officiel statistik (pdf)

Lov om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige (lovforslag med bemærkninger)

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

EU statistiklov (pdf)

 

Kontakt

Bettina Steen Brix
Telefon: 39 17 39 02