Gå til sidens indhold

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

Formålet med statistikken, Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse, er at belyse udviklingen i producenternes priser på renoverings- og vedligeholdelsesopgaver udført af danske håndværkervirksomheder i Danmark. Dvs. priserne på håndværksydelser inkl. producenternes direkte omkostninger og deres profit. ekskl. moms. Statistikken kan anvendes i forbindelse med analyser af prisudviklingen i bygge- og anlægsbranchen. Statistikken er udarbejdet siden 2017 med tal for 2014 og frem.

Indhold

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse er årlige opgørelser af prisudviklingen inden for byggeområdet i Danmark i første omsætningsled. Med første omsætningsled menes den transaktion der foregår mellem bestiller og udfører eksklusiv omkostninger til skatter og afgifter. Indekset skal belyse udviklingen i priser for udførelse af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, hvilket vil sige udviklingen i den pris en husholdning skal betale et en håndværker for udførelsen af en almindelig renoverings- eller vedligeholdelsesopgave, fx en tømrers udskiftning af vinduer.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indsamles årligt ca. 3.000 priser fra udvalgte virksomheder i Danmark, til beregning af producentprisindeks for renovering og vedligehold. Priserne indsamles digitalt. Prisindeksene opgøres i et hierakisk system, hvor der først beregnes prisindeks for de mest detaljerede brancher. Disse kaldes basisindeks og sammenvejes efterfølgende til aggregerede prisindeks, såkaldte delindeks. Her beregnes totalindeks.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse er en konjunkturindikator, som primært anvendes af fagpersoner og analytikere i forbindelse med deres vurdering af udviklingen i håndværksbranchen. Herudover anvendes indeksene ved udarbejdelsen af nationalregnskabet.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Producentprisindeks for renovering og vedligehold måler udviklingen i prisen på renovering og vedligeholdsarbejde inkl. producentens profit.

Statistikken baseres på ca. 3.000 priser fra seks overordnede håndværksbranchegrupper. Inden for hver branchegruppe udvælges de største virksomheder, baseret på omsætningsværdi for at opnå så høj brancheomsætningsdækning som muligt. For hver branche findes en dækning på ca. 30 pct. eller mere. Prisudviklinger fra store virksomheder vægter mere end prisudviklinger fra små virksomheder. Hver af disse virksomheder anmodes om at udvælge deres mest repræsentative aktiviteter, altså deres mest solgte tjenester inden for en given branchegruppe. Da der er stor forskel på brancherne, behandles de selvstændigt med hver deres stikprøve.

Da stikprøverne ikke udtages simpelt tilfældigt kan der ikke gives et mål for usikkerhed, men samlet set vurderes indekset at være af høj kvalitet. Der offentliggøres kun endelige tal, der som udgangspunkt ikke revideres.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres årligt, ca. 4 måneder efter årets afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til annoncerede udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken følger internationale standarder og kan derfor sammenlignes med lignende statistikker fra andre lande. Statistikken findes med en tidsserie fra 2014.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Producentprisindeks for byggeri og anlæg. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed