Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Peter Fink-Jensen
21 34 76 92

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse er en årlig opgørelse af prisudviklingen inden for byggeområdet i Danmark i første omsætningsled, dvs. transaktioner mellem bestiller og udfører, ekskl. omkostninger til skatter og afgifter. Indekset skal belyse udviklingen i priser for udførelse af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, hvilket vil sige udviklingen i den pris en husholdning skal betale et en håndværker for udførelsen af en almindelig renoverings- eller vedligeholdelsesopgave, fx en tømrers udskiftning af vinduer eller installation af et toilet af en VVS-mand.

Indholdsbeskrivelse

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse har til formål at belyse udviklingen i producenternes priser på renoverings- og vedligeholdelsesopgaver udført af danske håndværkervirksomheder i Danmark. Prisbegrebet er prisen på en udført renoverings- eller vedligeholdelsesopgave, inkl. producentens direkte omkostninger og profit, men ekskl. omkostninger til skatter og afgifter samt evt. yderligere omkostninger, der ikke er direkte relateret til udførelsen af opgaven. Offentliggørelsen er årlig, og ved offentliggørelsen vises både prisindeks og den årlige udvikling angivet i procent.

Grupperinger og klassifikationer

Indekset dækker byggeopgaver udført af håndværksfirmaer tilhørende hovedafdeling F (bygge- og anlægsvirksomhed) i Dansk Branchekode 2007 (DB07). Byggeopgaverne følger Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (CPA). Indekset for renovering og vedligeholdelse opgøres for følgende seks undergrupper:

  • Elinstallation
  • VVS og blikkenslager
  • Tømrer
  • Bygningsfærdiggørelse
  • Tagdækker
  • Murer

Sektordækning

Statistikken dækker renoverings- og vedligeholdelsesopgaver inden for byggesektoren i Danmark.

Begreber og definitioner

Producentpris: Prisen på en produceret vare inkl. producenternes direkte produktionsomkostninger og profit og eksklusiv skatter, afgifter og yderligere omkostninger, der ikke er direkte relateret til varen.

Enheder

Priser.

Population

Målpopulationen for producentprisindeks for renovering og vedligehold er alle renoverings- og vedligeholdsopgaver udført i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden 2014 og frem.

Basisperiode

2015 = 100.

Måleenhed

Indeks og procentvis udvikling.

Referencetid

Statistikken refererer til det enkelte kalenderår.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i § 8, stk. 1 i Lov om Danmarks Statistik.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden for denne statistik er endnu ikke opgjort, men det antages, at de indberettende virksomheder anvender under én time.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.