Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Indhold

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Sigrid Krogstrup Jensen
39 17 34 56

sij@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

Producentprisindeks for byggeri er årlige opgørelser af prisudviklingen indenfor byggeområdet i Danmark i første omsætningsled. Med første omsætningsled menes den transaktion der foregår mellem bygherre (bestiller) og entreprenøren (udfører) eksklusiv omkostninger til skatter og afgifter. Pt. udarbejdes kun et indeks som belyser udviklingen i priser for udførelse af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver.

Indholdsbeskrivelse

Der offentliggøres indtil videre kun producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse. Offentliggørelsen er årlig og er baseret på indsamlede priser fra omkring 300 håndværksfirmaer i Danmark. Ved offentliggørelsen vises både prisindeks og den kvartalsvise udvikling angivet i procent. Indeksene beregnes på baggrund af de indsamlede priser fra håndværksfirmaerne, dvs. prisen for udførelsen af en renoverings- eller vedligeholdelsesopgave i Danmark.

Grupperinger og klassifikationer

Indekset dækker byggeopgaver udført af håndværksfirmaer tilhørende hovedafdeling F (bygge- og anlægsvirksomhed) i Dansk Branchekode 2007 (DB07). Byggeopgaverne følger Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (CPA). Indekset for renovering og vedligeholdelse opgøres for følgende seks undergrupper:

  • Elinstallation
  • VVS og blikkenslager
  • Tømrer
  • Bygningsfærdiggørelse
  • Tagdækker
  • Murer

Sektordækning

Statistikken dækker renoverings- og vedligeholdelsesopgaver indenfor byggesektoren.

Begreber og definitioner

Producentpris: Den pris en bygherre eller husstand betaler for udførelsen af en renoverings eller en vedligeholdelsesopgave.

Enheder

Enhederne i producentprisindeks for byggeri - renovering og vedligehold - er virksomheder, hvor virksomheden er defineret ved den økonomiske enhed, som oftest svarer til den juridiske enhed, identificeret ved CVR-nummer. CVR-nummeret er indeholdt i Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register.

Population

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse består af et antal brancheindeks, hvilket betyder at populationen omfatter alle virksomheder, under de brancher hvor der indsamles priser. Hver branche har derfor hver sin individuelle population og stikprøve.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden 2014 og frem.

Basisperiode

2015 = 100.

Måleenhed

Indeks og procent.

Referencetid

Håndværksfirmaerne indberetter observerede eller skønnede priser på udførelsen af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver indenfor perioden maj - august. Dvs. årsstatistikken for renovering og vedligeholdelse er baseret på priser fra årets fire midterste måneder.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i § 8, stk. 1 i Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000.

Indberetningsbyrde

Der er endnu ikke beregnet en officiel byrdeopgørelse, men byrden skønnes at ligge i omegnen af 25 t.kr.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.