Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Sigrid Krogstrup Jensen
39 17 34 56

sij@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse er en konjunkturindikator, som primært anvendes af fagpersoner og analytikere i forbindelse med deres vurdering af udviklingen i håndværksbranchen. Herudover anvendes indeksene ved udarbejdelsen af nationalregnskabet.

Brugerbehov

Producentprisindeks for renovering og vedligehold anvendes primært af fagpersoner og analytikere, samt som deflator til fastprisberegninger i nationalregnskabsstatistikken, dvs. beregning af den realøkonomiske udvikling i Danmark indenfor byggesektoren.

Brugertilfredshed

Statistikken blev første gang publiceret i november 2017, hvorfor der indtil videre ikke er indsamlet viden om brugertilfredshed.

Fuldstændighed af data

Statistikken opfylder gældende krav.