Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Peter Fink-Jensen
21 34 76 92

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse offentliggøres i Statistikbanken under emnet Producentprisindeks for boliger og på emnesiden Indeks for byggeri og anlæg. I Statistikbanken optræder statistikken i tabellen PRIS91.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken indgår i NYT'en "Producentprisindeks for byggeri".

Publikationer

Ingen.

Statistikbanken

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse offentliggøres i Statistikbanken under emnet Producentprisindeks for boliger og på emnesiden Indeks for byggeri og anlæg. I Statistikbanken optræder statistikken i tabellen PRIS91.

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Foruden publicering i Statistikbanken, leveres data til anvendelse i Nationalregnskab.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Producentprisindeks offentliggøres udelukkende som aggregerede indeks, hvorfor diskretionering ikke er relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.