Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Sigrid Krogstrup Jensen
39 17 34 56

sij@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

Statistikken følger internationale standarder og kan derfor sammenlignes med lignende statistikker fra andre lande. Statistikken findes med en tidsserie fra 2014.

International sammenlignelighed

Statistikken følger internationale standarder og kan derfor sammenlignes med lignende statistikker fra andre lande.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken findes med en tidsserie fra 2014.

Sammenhæng med anden statistik

Producentprisindeks for byggeri og anlæg er beslægtet med byggeomkostningsindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.