Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Peter Fink-Jensen
21 34 76 92

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

Statistikken følger internationale standarder og kan derfor sammenlignes med lignende statistikker fra andre lande. Statistikken indeholder en tidsserie fra 2014 frem til nutid.

International sammenlignelighed

Statistikken følger internationale standarder og kan derfor sammenlignes med lignende statistikker fra andre lande.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er blevet udarbejdet siden 2017 og indeholder en tidsserie fra 2014 frem til nutid.

Sammenhæng med anden statistik

Producentprisindeks for byggeri og anlæg er beslægtet med Byggeomkostningsindeks for boliger, som dog benytter et andet prisbegreb.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.