Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Peter Fink-Jensen
21 34 76 92

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

Til beregning af Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse indsamles der årligt ca. 3.000 priser fra udvalgte virksomheder i Danmark. Priserne indsamles digitalt. Prisindeksene opgøres i et hierarkisk system, hvor der først beregnes prisindeks for de mest detaljerede brancher. Disse kaldes basisindeks og sammenvejes efterfølgende til aggregerede prisindeks, såkaldte delindeks. Fra disse beregnes totalindekset.

Kilder

Producentprisindeks for renovering og vedligehold beregnes på baggrund af prisindberetninger, der indhentes direkte fra udvalgte håndværksfirmaer. Stikprøven er udvalgt ud fra et størrelseshensyn, vha. top down-princippet, således at de største håndværksvirksomheder, målt på omsætning, er dem, der indberetter til statistikken.

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

Priserne indsamles via en digital indberetningsblanket via VIRK, som sendes direkte til relevante kontaktpersoner i de udvalgte virksomheder.

Datavalidering

Den første validering af prisdata sker, når priserne ankommer til Danmarks Statistik. Her bliver der autotestet for usædvanlige ændringer. De priser, hvis udvikling er større end en forudbestemt grænse, bliver gennemgået manuelt (herunder kontakt til virksomhederne) og de enkelte ændringers påvirkning på indeksene valideres. Endelig foretages en kvalitetsmæssig inspektion af alle beregnede indeks.

Databehandling

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse opgøres i et hierarkisk system, hvor de indsamlede prisudviklinger først inddeles i arbejdets art. Herefter aggregeres sammen til såkaldte basisaggregater, hvorpå der kan beregnes basispriser. På baggrund af udviklingen i basispriser mellem to perioder beregnes basisindeks, som efterfølgende sammenvejes til aggregerede prisindeks, såkaldte delindeks. Delindeksene sammenvejes til det overordnede totalindeks. Vægtgrundlaget er baseret på oplysninger fra Teknologisk Institut om håndværksvirksomheders renoveringsaktivitetet i Danmark.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.