Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Nicklas Elversøe
39 17 31 42

nel@dst.dk

Hent som PDF

Producent- og importprisindeks for varer

Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Producent- og importprisindeks for varer.

I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Producent- og importprisindeks for varer. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt.

Se mere på emnesiden for Erhvervslivets priser.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Producent- og importprisindeks for varer.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt og indgik i Statistisk Årbog til og med 2017. Internationalt indgår statistikken i Eurostat publikationen European Price Statistics - An overview fra 2008.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Producent- og importprisindeks for varer i følgende tabeller:

Producentprisindeks for varer

  • PRIS4015: Producentprisindeks for varer (2015=100) efter branche hovedgrupper og marked
  • PRIS4215: Producentprisindeks for varer (2015=100) efter branchestandardgrupperinger

Importprisindeks for varer

  • PRIS4115: Importprisindeks for varer (2015=100) efter branche hovedgrupper og enhed

Prisindeks for indenlandsk vareforsyning

  • PRIS1115: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (2015=100) efter varegruppe og enhed
  • PRIS1900 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning; årsgennemsnit (1900=100) efter indekstype
  • PRIS4615: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (2015=100) efter branche hovedgrupper og enhed

Samlet Producent- og importprisindeks for varer

  • PRIS4315: Producent- og importprisindeks for varer (2015=100) efter branche hovedgrupper, marked og enhed

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning. Derudover stilles mikrodata til rådighed for departementer, styrelser og direktorater gennem Ministerieordningen.

Tilgængelig prisinformation og mikrodata; er elektroniske indberetninger som findes tilbage til år 2010 og derudover findes mikrodata i form af basisindeks tilbage til år 1993 for Producent- og importprisindeks for varer.

Anden tilgængelighed

Statistikken er tilgængelig i Eurostats database.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et detaljeringsniveau, så enkeltvirksomheder ikke kan identificeres, med mindre der er tale om offentligt tilgængelige tal. Alle virksomheder der deltager i undersøgelsen, modtager information om vilkår og betingelser vedr. fortroligheden af individuelle svar. Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik har to regler der sikrer dette, som kan beskrives således for denne statistik: -Der skal være minimum 3 Virksomheder for en tabelcelle. -De to største virksomheder må samlet højest stå for 85 pct. af den økonomiske volumen (omsætning) i en given tabelcelle.

Hvis disse regler ikke kan overholdes diskretioneres tabelcellen.

Reference til metodedokumenter

Statistikken følger retningslinjerne i Handbook on industrial producer price indices (PPI) fra 2012. Derudover findes der en IMF manual for producentprisindeks Producer Price Index Manual: Theory and Practice fra 2004.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.