Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Nicklas Elversøe
39 17 31 42

nel@dst.dk

Hent som PDF

Producent- og importprisindeks for varer

Producent- og importprisindeks for varer fungerer som økonomisk nøgletal, konjunkturindikator, deflator og et værktøj til kontraktreguleringer. De primære brugere af statistikken er det danske nationalregnskab, erhvervslivet og interessenter i den danske samfundsøkonomi. Statistikken opfylder alle krav fra EU med hensyn til branchedækning, detaljeringsgrad, hyppighed og udgivelsestider mm.

Brugerbehov

Producent- og importprisindeks for varer anvendes i deflator øjemed til at tage højde for prisændringer i andre økonomiske tidserier. Det inkluderer fastprisberegningerne i nationalregnskabsstatistikken, som er et led i beregningen af den realøkonomiske udvikling i Danmark.

Indeksene fungerer også som økonomisk nøgletal og konjunkturindikator, der anvendes af offentlige og private beslutningstagere til vurdering af den samfundsøkonomiske udvikling.

Derudover anvendes indekset af erhvervslivet til kontraktreguleringer.

Brugertilfredshed

Den primære bruger af denne statistik er det danske nationalregnskab. Af denne grund er statistikkens hovedformål at være deflator til fastprisberegninger. Dette forhold har implikationer i forhold til valg af stikprøve, da der er fokus på at dække så meget omsætning som muligt, frem for at afspejle typiske prisudviklinger, som man kender det fra forbrugerprisindekset. Der føres løbende dialog med Nationalregnskabet, i forhold til kvalitet og brugertilfredshed.

Der er også eksterne beslutningstagere, som anvender statistikken til kontraktregulering, samt til at overvåge prisudviklingerne i de offentliggjorte indeks. Danmarks Statistik er løbende i kontakt med disse brugere, og forsøger i det omfang det er muligt at imødekomme eventuelle ønsker.

Der afholdes periodisk et kontaktudvalgsmøde om prisindeks mellem Danmarks Statistik og medlemmer af udvalget. Kontaktudvalgsmøderne afholdes i samarbejde med forbrugerprisindeksene, samt statistikkerne for købekraftspariteter og prisniveauindeks. Dog er det sidst holdt i 2015. Du kan se mere information og kontakt udvalget for prisindeks her. Medlemmerne af udvalget er; Finansministeriet, Økonomi- og indenrigsministeriet, Danmarks Nationalbank samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Medlemskredsen kan ændres efter behov.

Fuldstændighed af data

Statistikken er omfattet af krav fra EU mht. bl.a. branchedækning, detaljeringsgrad, hyppighed og udgivelsestider. Danmarks Statistik opfylder alle disse krav. Nogle vareindeks udtages ikke til stikprøven, fordi varerne er af en særlig karakter, eller fordi omsætningen er for ringe. Andre deleindeks indgår i stikprøven, men offentliggøres ikke pga. diskretioneringshensyn.