Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Producent- og importprisindeks for varer

Sidst opdateret: 10-09-2020

Statistikken belyser prisudviklingen på varer i første omsætningsled (business-to-business). Statistikken fungerer som konjunkturindikator og anvendes bl.a. til kontraktreguleringer i erhvervslivet. Statistikken kan føres helt tilbage til 1876 og er udarbejdet med forskellig variation siden. I sin nuværende form går Producentprisindeks for varer tilbage til 2000, mens Importprisindeks for varer går tilbage til 2005 og Prisindeks for indenlandsk vareforsyning går tilbage til 1981.

Indhold

Producent- og importprisindeks for varer indeholder månedlige indeks over prisudviklingen på varer i første omsætningsled (business-to-business), for varer der er produceret i Danmark til hjemmemarkedet og eksport, eller for varer som importeres til Danmark. Statistikken opdeles efter vare- og branchegrupper.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indsamles ca. 6500 priser fra udvalgte producenter og importører i Danmark. Af disse anvendes ca. 3500 prisindberetninger til beregning af Producentprisindeks for varer, ca. 2900 til beregning af Importprisindeks for varer og ca. 4900 prisindberetninger anvendes til beregning af Prisindeks for indenlandsk vareforsyning. Priserne valideres automatisk i forbindelse med indsamlingen og usædvanligt store prisudviklinger bliver efterfølgende kontrolleret manuelt. De validerede prisudviklinger aggregeres herefter i et hierarkisk system, hvor de tillægges vægt efter deres betydning til de samlede prisindeks.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Producent- og importprisindeks for varer fungerer som økonomisk nøgletal og konjunkturindikator, der anvendes af offentlige og private beslutningstagere til vurdering af den samfundsøkonomiske udvikling.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Stikprøven på ca. 6800 priser omfatter priser fra danske producenter og importører. De deltagende virksomheder vælges ud fra deres omsætningsværdier inden for udvalgte vareområder oppefra og ned "top-down". På den måde sikres det, at Producent- og Importprisindeks for varer dækker minimum 70 procent af dansk produktion og import. Det antages derfor, at prisudviklingen i stikprøven repræsenterer prisudviklingen i populationen.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer hver måned. For en given måned bliver den offentliggjort den 15. i den efterfølgende måned eller den første arbejdsdag herefter. Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Danmarks Statistik har beregnet variationer af denne statistik siden 1876. Producent- og importprisindeks for varer findes som en ubrudt månedlig tidsserie fra 2005 til i dag. Statistikken er udarbejdet efter internationale standarter og kan derfor sammenlignes med lignende statistikker fra andre europæiske lande.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Producent- og importprisindeks for varer. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Producent- og importprisindeks for varer. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på emnesiden for Erhvervslivets priser.

Læs mere om tilgængelighed